REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Otrzymanie wezwań do wykupu weksli od PKO BP

2020-09-19 09:16
publikacja
2020-09-19 09:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-19
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Otrzymanie wezwań do wykupu weksli od PKO BP
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 września 2020 r. Spółka otrzymała dwa wezwania datowane na dzień 9 września 2020 r. wzywające do wykupu dwóch weksli od banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP”).

W przedmiotowych pismach PKO BP zawiadamia Spółkę jako poręczyciela, że w związku z nieuregulowaniem wierzytelności PKO BP wobec Vistal Offshore Sp z o.o. w restrukturyzacji („Wystawca”), zabezpieczonych dwoma wekslami własnym in blanco wystawionymi przez Wystawcę, PKO BP wypełniło dwa weksle własne in blanco na kwotę 12.670.592,18 PLN oraz 16.102.232,61 EUR. Jednocześnie PKO BP wzywa Spółkę, jako poręczyciela, do wykupu ww. weksli w dniu 28 września 2020 r.

Spółka informuje, że ww. wierzytelności ujęte były w spisie wierzytelności w zakończonym postępowaniu sanacyjnym Spółki, jako wierzytelności warunkowe i są objęte układem przyjętym w tym postępowaniu.

W konsekwencji powyższe wierzytelności PKO BP z tytułu wypełnionych weksli będą zaspokajane zgodnie z treścią przyjętego układu w ramach warunków spłaty dla Grupy 1 z uwzględnieniem pkt 4 postanowień ogólnych układu tj. poprzez spłatę 11,6% sumy wierzytelności płatnych w równych ratach kwartalnych, których wysokość i ilość zostanie ustalona licząc od końca pierwszego kwartału następującego po ziszczeniu się warunku tj. wypełnieniu weksli, do pierwszego kwartału 2030 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-19 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
2020-09-19 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki
2020-09-19 Krzysztof Kriger Wiceprezes Zarządu Krzysztof Kriger
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki