REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Korekta raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

2022-04-30 16:23
publikacja
2022-04-30 16:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenie_rady.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-30
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Korekta raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport bieżący nr 10/2022
Data sporządzenia: 2022-04-30
Skrócona nazwa emitenta: Vistal Gdynia S.A.
Temat: Korekta raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że raport roczny Spółki za 2021 rok został uzupełniony o dokument OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ VISTAL GDYNIA S.A. w sprawach WYBORU i PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2021 PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ, KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ORAZ OCENY SPRAWOZDAŃ VISTAL GDYNIA S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ VISTAL GDYNIA ZA ROK 2021 w miejsce niewłaściwego dokumentu "Uchwała nr 01/29/04/2022 Rady Nadzorczej VISTAL Gdynia S.A z dnia 29.04.2022 r.", który dotyczył wyciągu z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w dniu 29 kwietnia 2022 r.

Treść OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ VISTAL GDYNIA S.A. w sprawach WYBORU i PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2021 PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ, KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ORAZ OCENY SPRAWOZDAŃ VISTAL GDYNIA S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ VISTAL GDYNIA ZA ROK 2021 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dane finansowe i pozostałe informacje zawarte w raporcie rocznym, który został opublikowany przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2022 roku nie ulegają zmianie.

Uzupełniony raport roczny za rok 2021 zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 30 kwietnia 2022 roku.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Oswiadczenie rady.pdfOswiadczenie rady.pdf Oswiadczenie RN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-30 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarzadu Andrzej Chmielecki
2022-04-30 Jerzy Kralski Wiceprezes Zarzadu Jerzy Kralski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki