REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Informacje od BGK S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz PKO Faktoring S.A.

2017-09-19 15:55
publikacja
2017-09-19 15:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-19
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Informacje od BGK S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz PKO Faktoring S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19.09.2017 r. otrzymał pisma datowane na 18.09.2017 r. od Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. z siedzibą Warszawie („BGK”) zawierające:
- oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych; termin wypowiedzenia ww. Umowy ramowej wynosi 7 dni licząc od daty doręczenia ww. pism, tj. od dnia 19 września 2017 r.,
- oświadczenie o zamknięciu limitu kredytowego w ramach Umowy dodatkowej do Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych
Zawarciu Umowy dodatkowej do Umowy ramowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 51/2016.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19.09.2017 r. otrzymał pismo datowane na 18.09.2017 r. od Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą Warszawie („CABP”) zawierające zawiadomienie o wystąpieniu przypadków naruszenia Regulaminu zawierania Transakacji z Dealing Roomem dla klientów Korporacyjnych CABP. W związku z czym transakcje:
1. FXForward o wartości 1.192.880,00 EUR z terminowym kursem wymiany 4,4901 PLN oraz datą rozliczenia 27.10.2017 r. ;
2. FXForward o wartości 2.982.200,00 EUR z terminowym kursem wymiany 4,4945 PLN oraz datą rozliczenia 14.11.2017 r. ;
3. IRS o wartości 2.712.158,69 EUR z datą rozliczenia 01.10.2025 r. o wycenie na dzień 31.08.2017 r. w wysokości 57.063,00 PLN.
zostaną zamknięte oraz rozliczone w dniu otrzymania ww. zawiadomienia tj. 19.09.2017 r.
Spółki o zawarciu transakcji FXForward informowała w raporcie bieżącym nr 52/2016.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19.09.2017 r. otrzymał pismo datowane na 15.09.2017 r. od Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą Warszawie („BNP”) zawierające oświadczenie w zakresie odmowy dalszego zawierania ze Spółką transakcji w ramach Umowy ramowej dotyczącej transakcji walutowych i pochodnych („Umowa ramowa BNP”) . Limit transakcyjny przyznany w Umowy ramowej BNP wynosi 7,6 mln PLN.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19.09.2017 r. otrzymał od Zarządu spółki zależnej Vistal Offshore sp. z o.o. pismo datowane na 18.09.2017 r. od PKO Faktoring S.A. z siedzibą Warszawie („PKO”) zawierające wezwanie do spłaty wymagalnego zadłużenia w kwocie 2.474.285,39 PLN wynikającego z tytułu Umowy faktoringu odwrotnego zawartej pomiędzy PKO a Vistal Offshore sp. z o.o. w terminie do 29.09.2017 r. Zgodnie z przedmiotowym pismem od PKO brak zapłaty ww. terminie spowoduje rozwiązanie Umowy faktoringu odwrotnego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-19 Ryszard Matyka Bogdan Malc Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Ryszard Matyka Bogdan Malc
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki