REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Informacja o pozyskaniu robót budowlanych w zakresie dostawy i montażu konstrukcji stalowych

2021-07-05 13:32
publikacja
2021-07-05 13:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-05
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Informacja o pozyskaniu robót budowlanych w zakresie dostawy i montażu konstrukcji stalowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 5 lipca 2021 r. uzyskał informację o zawarciu przez Trakcja S.A. umowy z Miastem Bydgoszcz w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (dalej „Zamawiający”) na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia publicznego pn. „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” (dalej „Zamówienie”).

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że część Zamówienia wykona Spółka w oparciu o zawarte między Spółką a Trakcja S.A. porozumienie. Zakres prac Spółki obejmie dostawę i montaż konstrukcji stalowych o szacunkowej wartości ok. 22,8 mln PLN brutto. Szczegółowe zasady wzajemnej współpracy zostaną ustalone w umowie podwykonawczej o zawarciu, której Spółka poinformuje w odrębnym raporcie. Zawarcie umowy podwykonawczej winno nastąpić w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy przez Trakcja S.A. z Zamawiającym, do wskazanego okresu nie wlicza się czasu trwania akceptacji projektu umowy podwykonawczej przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-05 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki