REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2021r.

2021-06-25 16:33
publikacja
2021-06-25 16:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-25
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2021r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałami od numeru 16/25/06/2021 do numeru 20/25/06/2021 powołało na wspólną trzyletnią kadencję następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Ryszard Krawczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Stanisław Gutteter – Członek Rady Nadzorczej
3. Jan Klapkowski – Członek Rady Nadzorczej
4. Jan Michalkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
5. Tadeusz Rymszewicz– Członek Rady Nadzorczej

Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Ryszard Stanisław Krawczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Ryszard Krawczyk ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1975. W roku 1977 złożył egzamin sędziowski a w roku 1978 egzamin arbitrażowy uprawniający do wykonywania zawodu radcy prawnego. Wykształcenie wyższe prawnicze - Uniwersytet Gdański (1975), aplikacja sądowa (1977) aplikacja arbitrażowa (1978), kurs prawa europejskiego.

Przebieg kariery zawodowej:
1968–1982 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
1982-1993 wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach stosunku pracy w następujących firmach: Spółdzielnia Pracy" Gedania", KOT Sp. z o.o., Gmina Chmielno, Gmina Kaliska, Wojewódzki Związek Hodowców i Producentów Drobiu w Gdańsku, Krajowe Biuro Organizacji Obrotu i Produkcji Drobiarskiej w Warszawie Oddział w Gdańsku;
1993-2000 wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach własnej Kancelarii;
2000 i nadal wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach AVAL-CONSULT Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów – Gdańsk.

W ocenie Spółki żadna z wykonywanej działalności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Pan Ryszard Krawczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Ryszard Krawczyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


2. Stanisław Gutteter – Członek Rady Nadzorczej

Pan Stanisław Gutteter posiada wykształcenie wyższe. W 1971 ukończył Politechnikę Gdańską -Wydział Budowy Okrętów.

Przebieg kariery zawodowej:
1972-1999 - Stocznia Gdynia:Biuro Projektowe, Produkcja - stanowiska kierownicze
1999-2015 – pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce: Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. (zwana dawniej: Euro-Cynk Sp.z o.o. i Vistal Euro-Cynk Sp. z o.o,)
2015-2017: Vistal Marine Sp.z o.o. Dyrektor Handlowy
2005-2011 – pełnił funkcję: Członka Rady Nadzorczej w Spółkach: Euro Plazma Sp. z o.o. oraz Euro Pref Sp. z o.o.
2004-2010 – pełnił funkcję Prezesa Zarządu: Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego 0d 2011 – 2020 - pełni funkcję Prezesa Zarządu stowarzyszenia Morski Klub Golfowy (d. Vistal Golf Club).
od 2016 - nadal – pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego.

Pan Stanisław Gutteter ukończył kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, który został potwierdzony egzaminem państwowym.

W ocenie Spółki żadna z wykonywanej działalności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Pan Stanisław Gutteter nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Stanisław Gutteter nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3. Jan Klapkowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jan Klapkowski w 1966r. ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Gdańsku oraz w 1981r. Politechnikę Gdańską. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej (1970) oraz Politechnice Gdańskiej (1976).

Przebieg kariery zawodowej:
1966-1986 Stocznia Północna w Gdańsku, stanowisko: kierownik wydziału produkcji, szef kooperacji i zaopatrzenia
1986-1992 Stocznia Wisła w Gdańsku, stanowisko: dyrektor kooperacji, dyrektor naczelny 1992-1993 Elasto Chemical AB, stanowisko: dyrektor, GCMB zarządca komisaryczny
1995-1996 Raab Karcher, stanowisko: dyrektor 4 1997-2000 Vasco Sp. z o.o., stanowisko: dyrektor
1993-2009 Janbud Sp. z o.o., stanowisko: dyrektor
2009-nadal Janbud Sp. z o.o. w likwidacji, stanowisko: likwidator
2000-2013 Gdański Związek Pracodawców, stanowisko: dyrektor, doradca Prezesa Zarządu

W ocenie Spółki żadna z wykonywanej działalności lub pełnionej funkcji nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Pan Jan Klapkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jan Klapkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4. Jan Michalkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Jan Michalkiewicz posiada wykształcenie wyższe, w 1984 r. ukończył studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Mechaniczno – Technologicznym Politechniki Gdańskiej.

Natomiast w 1995 r. r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Gdańskiej. Ponadto: w 2002 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarzadzania przedsiębiorstwami na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz w 2015 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie: Pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów europejskich, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Przebieg kariery zawodowej:

W latach 1971 – 1985 – pracował na stanowiskach w nadzorze technicznym, w firmie - ZBSE ELBUD w Gdańsku oraz w firmie – Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdańsku.
Natomiast w latach 1986 – 2020 pracował w następujących firmach:
Technoton sp. z o.o. w Gdańsku – prezes zarządu
Poligaz w Gdańsku – dyrektor ds. marketingu i handlu
Amco – Gaz Białystok, dyrektor Oddziału Sprzedaży w Gdańsku.
PPU TECHMET sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim – prezes zarządu
SN SINOL w Gdańsku – prezes zarządu
Aktualnie zajęcie: to indywidualna działalność gospodarcza – opracowania biznes planów oraz świadczenie usług konsultacyjnych, w zakresie gospodarczym na rzecz osób indywidualnych oraz firm.

W ocenie Spółki żadna z wykonywanej działalności lub pełnionej funkcji nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Pan Jan Michalkiewicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jan Michalkiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5. Tadeusz Rymszewicz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Tadeusz Rymszewicz w 1976r. ukończył Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomii. Ponadto Tadeusz Rymszewicz ukończył podyplomowo dostosowanie gospodarki polskiej do integracji z Unią Europejską (1995) oraz kursy dotyczące obrotu i zarządzania nieruchomościami, uzyskując licencję zawodową zarządcy nieruchomości (nr 6075).

Przebieg kariery zawodowej:
Pan Tadeusz Rymszewicz posiada 35 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych, m.in. jako Wiceprezydent m. Sopotu (1981-1984). W ciągu ostatnich 20 lat pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych i zarządczych spółek z branży budowlanej, m.in. w spółce Przemud Gdańsk S.A. (lata 2000-2004) oraz w spółkach z branży nieruchomości (Nord Service Sp. z o.o. 1997-1999; Navimor Inwestycje Sp. z o.o. 2004-2012).

Pan Tadeusz Rymszewicz w ciągu ostatnich lat pełnił następujące funkcje:

Prezes Zarządu Navimor Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Zastępca Prezesa Zarządu Navimor Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Zastępca Prezesa Zarządu ATJ Sp. z o.o.

W ocenie Spółki żadna z wykonywanej działalności lub pełnionej funkcji nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Pan Tadeusz Rymszewicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Tadeusz Rymszewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-25 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki