REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C

2020-03-17 09:02
publikacja
2020-03-17 09:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-17
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o podjęciu dnia 16 marca 2020 r. uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 175/2020 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki. („Uchwała”). W treści Uchwały Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 2.268.347 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda („Akcje”).

Ponadto, na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 18 marca 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 marca 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLVTLGD00010”.

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C dotyczy akcji wyemitowanych w związku z konwersją wierzytelności na akcje przeprowadzoną na podstawie układu zawartego w ramach postępowania sanacyjnego Spółki, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 27/2019, 30/2019, 31/2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-17 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki