REKLAMA

VINDEXUS S.A.: Transakcje na akcjach spółki.

2019-11-20 16:42
publikacja
2019-11-20 16:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_pismo_5%_Vindexus.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-20
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Transakcje na akcjach spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również „Spółką”) informuje, że w dniu 19 listopada 2019 roku otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu przy spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn.zm.) o następującej treści:

„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo") działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze") na podstawie 69 ust. 1 pkt 1 i 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 51; „Ustawa"), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Fundusze progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka").
Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 5% nastąpiło na skutek przejęcia przez Towarzystwo z dniem 18 listopada 2019 r. zarządzania funduszem inwestycyjnym Lartiq Infinity Akcji FIZ („Transakcja"). W składzie portfela przejętego funduszu inwestycyjnego znajdują się akcje Spółki, w liczbie 978 353 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), które stanowią 8,38 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 978 353 (słownie: dziewięciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 8,38 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed Transakcją Fundusze nie posiadały akcji Spółki.
Ponadto Towarzystwo informuje, że:
1) Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2) Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy,
3) Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.”
Zawiadomienie zawierające dane dotyczące przedmiotowej transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również „Spółką”) informuje, że w dniu 19 listopada 2019 roku otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu przy spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn.zm.) o następującej treści:
„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo") działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze") na podstawie 69 ust. 1 pkt 1 i 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 51; „Ustawa"), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Fundusze progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka").
Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 5% nastąpiło na skutek przejęcia przez Towarzystwo z dniem 18 listopada 2019 r. zarządzania funduszem inwestycyjnym Lartiq Infinity Akcji FIZ („Transakcja"). W składzie portfela przejętego funduszu inwestycyjnego znajdują się akcje Spółki, w liczbie 978 353 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), które stanowią 8,38 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 978 353 (słownie: dziewięciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 8,38 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed Transakcją Fundusze nie posiadały akcji Spółki.
Ponadto Towarzystwo informuje, że:
1) Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2) Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy,
3) Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.”

Zawiadomienie zawierające dane dotyczące przedmiotowej transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie pismo_5%_Vindexus.pdfZawiadomienie pismo_5%_Vindexus.pdf zawiadomienie pismo 5% Vindexus

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Jan Kuchno Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki