Transakcje na akcjach spółki/

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_08_23_Vindexus_zawiadomienie_z_ustawy_o_ofercie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-27
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Transakcje na akcjach spółki/
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również „Spółką”) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2019 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu przy spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn.zm.) o następującej treści:
„Zawiadomienie sporządzane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Niniejszym, Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa („Towarzystwo"), na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa"), działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu inwestycyjnego:
Opoka Q Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz"),
informuje o zmniejszeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Giełda Praw Majątkowych „Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") poniżej 5%.
Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Zmniejszenie udziału ogólnej liczby głosów w Spółce przez Fundusz nastąpiło na skutek dokonania w dniu 22.08.2019 roku transakcji sprzedaży 129.453 akcji Spółki.
Liczba akcji posiadanych przed zmiana udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału Fundusz zarządzany przez Opoka TFI S.A. posiadał 700.000 akcji Spółki, stanowiących 6,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 700.000 głosów, co stanowi 6,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału Fundusz inwestycyjny zarządzany przez Opoka TFI S.A. posiada 570.547 akcji Spółki, stanowiących 4,90% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 570.547 głosów w spółce, co stanowi 4,90% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 11 640 000.
Brak jest instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.
Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadamiania, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy w stosunku do akcjonariuszy.”
Zawiadomienie zawierające dane dotyczące przedmiotowej transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
2019 08 23 Vindexus zawiadomienie z ustawy o ofercie.pdf2019 08 23 Vindexus zawiadomienie z ustawy o ofercie.pdf Pismo Opoka TFI

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-27 Jan Kuchno Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.