REKLAMA

VINDEXUS S.A.: Rejestracja zmiany statutu

2021-06-04 14:08
publikacja
2021-06-04 14:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
wykaz_zmian_Statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021-04-15_jednolity_tekst_statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-04
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Rejestracja zmiany statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółką”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 r., powziął wiedzę o zarejestrowaniu w dniu 13 maja 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki.
Przedmiotowe zmiany Statutu zostały przyjęte uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2021 roku.
Zarejestrowane zmiany wraz z uchwalonym tekstem jednolitym Statutu stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
wykaz zmian Statutu.pdfwykaz zmian Statutu.pdf Wykaz zmian w statucie
2021-04-15 jednolity tekst statutu.pdf2021-04-15 jednolity tekst statutu.pdf Jednolity tekst statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-04 Jan Kuchno Prezes Zarządu
2021-06-04 Artur Zdunek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki