Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
statut_GPMV_11.09.2019_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-21
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje, że zgodnie z otrzymanym w dniu 19.09.2019 r. postanowieniem z dnia 11 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii L.
Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 1 168 000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 11 680 000 akcji (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy akcji) o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Emitenta 11 680 000 akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 11 680 000 głosów.
Struktura kapitału po zarejestrowaniu zmian przedstawia się następująco:
- 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii A,
- 246 000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii B,
- 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C,
- 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii D,
- 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E,
- 800 000 (osiemset tysięcy) akcji serii F,
- 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G,
- 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H,
- 291 938 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii I,
- 1 000 000 (jeden milion) akcji serii J,
- 48 062 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje serii K,
- 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii L.

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane w ramach podwyższenia kapitału poprzez emisję 40 000 akcji serii L Spółki o wartości nominalnej 0,1 zł oraz cenie emisyjnej 1 zł każda, na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. Akcje serii L zostały wyemitowane w związku z wykonaniem przez uprawnione osoby prawa do objęcia akcji w związku z ustanowionym programem motywacyjnym adresowanym do członków zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitent sporządził jednolity tekst statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
statut GPMV 11.09.2019 r..pdfstatut GPMV 11.09.2019 r..pdf statut GPMV 11.09.2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-21 Jan Kuchno Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.