VINDEXUS S.A.: Powołanie osób nadzorujących

2020-07-07 13:06
publikacja
2020-07-07 13:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-07
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Powołanie osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. informuje, że w dniu 7 lipca 2020 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus S.A". na podstawie uchwały nr 25 powołano w skład rady nadzorczej Pana Piotra Schramma.
Powołanie nowego członka rady nadzorczej nastąpiło w związku z rezygnacją członka rady nadzorczej Pana Witolda Jesionowskiego oraz koniecznością uzupełnienia składu rady nadzorczej.
Piotr Schramm
Piotr Schramm jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe przy Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kierunku Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego. Jest ekspertem prawa międzynarodowego. Specjalizuje się m.in. w obsłudze prawnej dużego biznesu o wysokim stopniu skomplikowania, doradztwie strategicznym dla Zarządów i Rad Nadzorczych, transakcjach fuzji i przejęć, procesach restrukturyzacyjnych, negocjacyjnych oraz obsłudze zagadnień i procesów specjalnych. Kieruje działem projektów specjalnych oraz działem procesowym Kancelarii GESSEL, jako partner / wspólnik Kancelarii. Reprezentuje podmioty oraz ich zarządy w działalności biznesowej (w tym w szczególności w zakresie skomplikowanych zagadnień interdyscyplinarnych), a także doradza i zarządza zagadnieniami w zakresie tematyki konkurencji i konsumentów. Jest również autorem wielu komentarzy dla zagadnień i wątków prawnych, w tym prezentowanych w polskich mediach telewizyjnych i radiowych oraz publikowanych m.in. na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”, „Rzeczpospolitej”, magazynu „FORBES”, „Rynku Kapitałowego” oraz wielu innych.
Piotr Schramm, advocate, is a graduate of the Faculty of Law and Administration at Jagiellonian University in Cracow. He has also completed postgraduate studies at the Intercollegiate Institute of Inventiveness and Protection of Intellectual Property of the Jagiellonian University focusing on copyright, publishing and press law. Expert in international law. He specializes in legal support of large business enterprises with a high level of complexity, strategic consulting for corporate bodies, merger and acquisition transactions, restructuring processes, negotiations, and advice on special cases and processes. Manages the special projects and litigation practice at the GESSEL law firm, in which he is a partner. He represents entities and their boards in business activity (especially complex / interdisciplinary matters) and also advises on competition and consumer protection. Author of numerous commentaries on legal matters for the Polish media – published, among other periodicals, in “Dziennik Gazeta Prawna”, “Rzeczpospolita”, “FORBES” magazine, and “Rynek Kapitałowy”.
Pan Piotr Schramm zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi osobiście działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-07 Jan Kuchno Prezes Zarządu
2020-07-07 Artur Zdunek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki