VINDEXUS S.A.: Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 6 lipca 2020 roku o wypłacie dywidendy

2020-07-07 10:37
publikacja
2020-07-07 10:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-07
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw
Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 6 lipca 2020 roku o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje, że w dniu 6 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 10 w sprawie przeznaczenia części zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 1 162 600,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych) na wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) na jedną akcję.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 13 lipca 2020 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 21 lipca 2020 roku.

Do dywidendy uprawnionych jest 11 626 000,00 akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-07 Jan Kuchno Prezes Zarządu
2020-07-07 Artur Zdunek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki