VINDEXUS S.A.: Informacja o spłatach z posiadanych portfeli wierzytelności do dnia 30 września 2019 roku.

2019-10-24 14:47
publikacja
2019-10-24 14:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-24
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Informacja o spłatach z posiadanych portfeli wierzytelności do dnia 30 września 2019 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. („Spółka” lub „Emitent”), podaje do publicznej wiadomości spłaty z posiadanych przez Grupę Kapitałową Emitenta portfeli wierzytelności w okresie do dnia 30.09.2019 r.:

W okresie 1.01 – 30.09.2019 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 70.320 tys. zł.
W trzecim kwartale 2019 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 23.946 tys. zł.

Dla porównania:
- W okresie 1.01 – 30.09.2018 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 63.487 tys. zł.
- W trzecim kwartale 2018 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 21.111 tys. zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy Emitenta osiągniętych w III kwartale 2019 r. zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2019 roku, którego publikacja jest zaplanowana na 20 listopada 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-24 Jan Kuchno Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki