REKLAMA

VINDEXUS S.A.: Informacja o potencjalnym wpływie pandemii COVID-19 na działalność grupy kapitałowej GPM Vindexus S.A.

2020-04-06 12:16
publikacja
2020-04-06 12:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-06
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Informacja o potencjalnym wpływie pandemii COVID-19 na działalność grupy kapitałowej GPM Vindexus S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12.03.2020 r. oraz w związku z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w sprawie wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki i grupy, wyniki finansowe i jej perspektywy, Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o możliwym przyszłym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zachorowań na COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki i grupy.
Zarząd Spółki wskazuje iż na dzień publikacji niniejszego raportu nie wystąpiło istotne zmniejszenie spłat wierzytelności znajdujących się w portfelu Spółki lub jej jednostek zależnych.

Potencjalne zmniejszenie spłat z posiadanych wierzytelności w przyszłych okresach będzie związane z:
1) negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na sytuację makroekonomiczną kraju;
2) prawdopodobnym istotnym wzrostem bezrobocia oraz ograniczeniem możliwości finansowych dłużników;
3) znaczącym utrudnieniem organizacji windykacji terenowej;
4) istotnym zakłóceniem działalności sądów oraz komorników;

Negatywny wpływ na działalność Spółki i jej jednostek zależnych może zostać zmniejszony na skutek:
1) zakończenia pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej;
2) efektu tzw. „tarczy antykryzysowej” i innych programów przeciwdziałania skutkom COVID-19 wprowadzanych przez administrację państwową;
3) zmniejszenia regulacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
4) usprawnienia działalności sądów i komorników, w szczególności w zakresie cyfryzacji postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Faktyczny rozmiar przyszłego wpływu skutków pandemii COVID-19 na działalność Spółki oraz Grupy jest w ocenie Zarządu nieznany i uzależniony od czynników, które są poza wpływem ze strony Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że podejmuje działania, które mają na celu ograniczenie wpływu występujących negatywnych czynników na obecną sytuację Spółki oraz jej jednostek zależnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-06 Jan Kuchno Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki