REKLAMA

VIDIS S.A.: Informacja o rozwiązaniu przez Emitenta przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości z dnia 03 marca 2021 roku i jednoczesnym podpisaniu nowej umowy zakupu tej samej nieruchomości.

2021-07-27 22:36
publikacja
2021-07-27 22:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
VIDIS S.A.
Temat
Informacja o rozwiązaniu przez Emitenta przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości z dnia 03 marca 2021 roku i jednoczesnym podpisaniu nowej umowy zakupu tej samej nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Strony zgodnie rozwiązały przedwstępną umowę zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Awicenny, o której zawarciu Emitent informował w raporcie 1/2021 z dnia 3 marca 2021 r.
Jednocześnie w dniu dzisiejszym Emitent zawarł nową umowę przedwstępną na zakup ww. nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Awicenny o powierzchni 3700 metrów kwadratowych, w ramach której Strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną w terminie do dnia 2 listopada 2021 r.
Zgoda na zakup przedmiotowej nieruchomości na cele inwestycyjne o powierzchni 3700 metrów kwadratowych za cenę w kwocie 2 889 885,00 zł została wyrażona w uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2020 r.
Wydanie nieruchomości w posiadanie Emitenta nastąpi w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-27 Szymon Staruchowicz Wiceprezes Zarządu Szymon Staruchowicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki