REKLAMA

VIDIS S.A.: Informacja o podpisaniu przez Emitenta przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości

2021-03-03 15:43
publikacja
2021-03-03 15:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
VIDIS S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu przez Emitenta przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent podpisał przedwstępną umowę zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Awicenny (dalej: „Umowa przedwstępna”). Zgoda na zakup przedmiotowej nieruchomości na cele inwestycyjne o powierzchni 3700 metrów kwadratowych za cenę w kwocie 2 889 885,00 zł została wyrażona w uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2020 r.

Strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną po spełnieniu się określonych w Umowie przedwstępnej warunków w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r., przy czym sprzedającemu przysługuje prawo do jednokrotnego przedłużenia terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2021 r. W określonych w Umowie przedwstępnej przypadkach Stronom przysługuje umowne prawo odstąpienia, w pozostałym zakresie Umowa przedwstępna zawiera standardowe zapisy powszechnie występujące w umowach tego rodzaju.

Wydanie nieruchomości w posiadanie Emitenta nastąpi w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-03 Szymon Staruchowicz Wiceprezes Zarządu Szymon Staruchowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki