REKLAMA

VELTO CARS S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów.

2016-04-18 14:29
publikacja
2016-04-18 14:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-18
Skrócona nazwa emitenta
VELTO CARS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Velto Cars S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza spółki Skarbiec TMK Sp. z o.o. o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, działając w imieniu spółki Skarbiec TMK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000516762 (dalej: Skarbiec TMK), niniejszym zawiadamiam, że w wyniku nabycia akcji Spółki VELTO CARS S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000402252, uległ zmianie stan posiadania akcji tej spółki.
Przed dokonaniem transakcji Skarbiec TMK posiadała 38.372.314 akcji VELTO CARS S.A. dających 38.372.314 głosów na jej Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 16,16% kapitału zakładowego VELTO CARS S.A. oraz 16,16% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu VELTO CARS S.A.
Aktualnie Skarbiec TMK posiada 49.395.153 akcji VELTO CARS S.A. dających 49.395.153 głosów na jej Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 20,80% kapitału zakładowego VELTO CARS S.A. oraz 20,80% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu VELTO CARS S.A.
Nie istnieją podmioty zależne od Skarbiec TMK, które posiadałyby akcje VELTO CARS S.A. oraz nie istnieją osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem byłyby przekazane uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji VELTO CARS S.A."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-18 Artur Drzymała Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki