VAT: Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Zmianie uległy przepisy dotyczące zasad dokumentacji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Obecnie wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega stawce 0% VAT, pod warunkiem że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy, posiada następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają one dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska:

- dokumenty przewozowe, w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),

- kopia faktury (dotychczas była to kopia faktury dostawy),

- specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 czerwca 2005 r. posiadanie dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez nabywcę towaru terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska było obligatoryjne. Wymóg ten stwarzał duże niedogodności, gdyż nie znają go inne przepisy unijne, zatem kontrahenci, a w szczególności przewoźnicy, nie chcieli udzielać takiego potwierdzenia.

W przypadku gdy powyższe dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie, że nastąpiła wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, dowodami takimi mogą być również inne dokumenty wskazujące, iż miała ona miejsce, w szczególności mogą to być następujące dokumenty:

- korespondencja handlowa z nabywcą, w tym zamówienie,

- dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,

- dokument potwierdzający zapłatę za towar,

- dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska.

Zatem uznano, że dokument potwierdzający otrzymanie towaru przez nabywcę jest dodatkowym, uzupełniającym dowodem dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W praktyce dowodu powyższego dostarczały dokumenty przewozowe zawierające podpis osoby upoważnionej przez nabywcę do odbioru towarów w innym państwie członkowskim.

Praktyczny problem wielu podatników polega na uzyskaniu dokumentów przewozowych lub ich kopii, w szczególności w przypadku gdy przewoźnik (spedytor) działa na rzecz nabywcy.

Niestety, w tym zakresie nowelizacja nie wprowadziła żadnych zmian.

W porównaniu do zasad przyjętych dla eksportu towarów:

- nie istnieje możliwość odroczenia wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli podatnik nie posiada dokumentów potwierdzających dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przed złożeniem deklaracji za dany miesiąc, dostawa wykazywana jest jako dostawa w kraju,

- po uzyskaniu dokumentów potwierdzających wewnątrzwspólnotową dostawę towarów - możliwość wykazania dostawy ze stawką 0% VAT poprzez korektę deklaracji VAT oraz korektę informacji podsumowującej.

Udokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest obecnie mniej sformalizowane.

Nowelizacja sprecyzowała zatem kwestie związane z dokumentowaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Od 1 czerwca 2005 r. dla potwierdzenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podatnik, co do zasady, nie musi bezwzględnie posiadać dowodu potwierdzającego przyjęcie przez nabywcę towarów na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Jeżeli jednak jest w posiadaniu tego dokumentu, może go wykorzystywać, gdy inne dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie faktu dostarczenia do nabywcy towarów.

Co prawda, przed zmianą brak dokumentu potwierdzającego otrzymanie towarów przez nabywcę nie powodował uznania, że nie nastąpiła wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Jednakże z uwagi na niejasność przepisów pojawiały się wątpliwości, które nie zawsze były tłumaczone na korzyść podatnika. Obecnie podatnik nadal powinien posiadać odpowiednio wypełnione dokumenty przewozowe lub inne dokumenty służące do potwierdzenia wywozu towarów z terytorium kraju i dostarczenie ich do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w tym zakresie nie wystąpiły żadne zmiany.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 8 i pkt 20, art. 19 ust. 6, art. 19 ust. 12, art. 20 ust. 3, art. 41 ust. 9, art. 41 ust. 11, art. 42, art. 87 ust. 3a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), rozporządzenie wykonawcze Komisji (EWG) nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 253 z 11 października 1993 r.), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1335/2003 z 25 lipca 2003 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. UE L 187 z 26 lipca 2003r.).

Tekst pochodzi z „Poradnika Podatnika”.

„Poradnik Podatnika” jako jedyna publikacja podpowiada, co zrobić, by w każdej chwili móc się powołać na opinie ekspertów a tym samym poprawnie rozliczać podatki. Daje też gwarancję, że jeśli urząd skarbowy zakwestionuje podjęte decyzje, podatnik będzie wiedział, jak się obronić.

www.poradnikpodatnika.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl