VABUN: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 26 czerwca 2019 r.

2019-06-27 13:25
publikacja
2019-06-27 13:25
Zarząd spółki Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej jako: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2019 r. (dalej jako: ZWZ) oraz informuje, że ZWZ odstąpiło od głosowania nad:

a) Uchwałą nr 7 w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018. Powodem odstąpienia od planowanego porządku obrad jest fakt, iż zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie może głosować przy powzięciu uchwał dotyczących między innymi udzielenia absolutorium.

b) Uchwałą nr 15 w przedmiocie wyboru członka rady nadzorczej Spółki. Powodem odstąpienia był brak zgłoszenia kandydatury.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje się treść uchwał podjętych przez ZWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20190627_132507_0000121208_0000114566.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki