REKLAMA

VABUN S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach - korekta

2021-01-15 14:32
publikacja
2021-01-15 14:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
January_Ciszewski_VAB_zawiadomienie_art.69_JC_15.01.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-15
Skrócona nazwa emitenta
VABUN S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach - korekta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku informuje, że w związku z oczywistą omyłką operatora do ww. raportu dołączono błędny załącznik. Poniżej treść raportu i prawidłowy załącznik w związku z otrzymanym zawiadomieniem.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie informuje, iż w dniu 15 stycznia 2021 r. otrzymała listowne zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Pana Januarego Ciszewskiego - informację o nabyciu pakietu akcji i zmianie stanu posiadania akcji w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Załączniki
Plik Opis
January Ciszewski VAB zawiadomienie art.69 JC 15.01.2021.pdfJanuary Ciszewski VAB zawiadomienie art.69 JC 15.01.2021.pdf Zawiadomienie JanuaryCiszewski 20210115

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-15 Zbisław Lasek p.o. Prezes Zarządu, Członek RN Zbisław Lasek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki