REKLAMA

VABUN S.A.: Zawarcie umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług pośrednictwa i sprzedaży produktów marki Vabun w Wielkiej Brytanii

2020-01-20 14:40
publikacja
2020-01-20 14:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-20
Skrócona nazwa emitenta
VABUN S.A.
Temat
Zawarcie umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług pośrednictwa i sprzedaży produktów marki Vabun w Wielkiej Brytanii
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie ("Emitent", "Spółka") zawiadamia, że w dniu 20 stycznia 2020 roku zawarł ze spółką prawa angielskiego z siedzibą w Uxbridge w Anglii, umowę o współpracy w zakresie świadczenia usług pośrednictwa i sprzedaży produktów marki Vabun ("Umowa") na rynkach państw Wielkiej Brytanii: Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii. Zawarcie powyższej Umowy stanowi element realizacji strategii rozwoju Spółki, której jednym z głównych założeń jest ekspansja na rynkach zagranicznych, w tym na terenie Wielkiej Brytanii.

Na mocy wzmiankowanej Umowy strony ustaliły zasady współpracy, której celem będzie zwiększenie sprzedaży eksportowej produktów marki Vabun w sieciach handlowych oraz niezrzeszonych drogeriach i sklepach z kosmetykami na terenie Wielkiej Brytanii. Podmiot prawa angielskiego podjął ponadto zobowiązanie przygotowania dystrybucji i sprzedaży towarów poza granice Polski, zorganizowanie spotkań z potencjalnymi odbiorcami i sprzedawcami oraz przygotowanie profesjonalnych kontraktów sprzedażowych z uwzględnieniem specyfiki danego rynku.

Zawarcie powyższej Umowy ma na celu zbudowanie kanału sprzedażowego pozwalającego na dotarcie do klientów w Wielkiej Brytanii, co z kolei przyczynić ma się do wzrostu wyników finansowych Spółki. Według oszacowania Zarządu Emitenta, wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych nimi osiągniętych przez Spółkę w okresie najbliższych 3 lat w wyniku realizacji postanowień Umowy wyniesie ok. 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

Umowa została zawarta na wyłączność obowiązującą w krajach Wielkiej Brytanii. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością zakończenia współpracy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Pozostałe warunki handlowe Umowy nie odbiegają od ogólnie stosowanych praktyk rynkowych.
Zarząd Spółki uznał informację za istotną z uwagi na szacowaną wartość podpisanej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem skokowego przyrostu sprzedaży pochodzącego z eksportu, co umożliwi Emitentowi znaczne rozszerzenie rynku zbytu na produkty marki Vabun.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-20 Radosław Majdan Prezes Zarządu Radosław Majdan
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki