0,9500 zł
-2,06% -0,0200 zł
Vabun SA (VAB)

Informacja o wydaniu przez Sąd wyroku w odniesieniu do sporu dotyczącego instrumentów finansowych Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-14
Skrócona nazwa emitenta
VABUN S.A.
Temat
Informacja o wydaniu przez Sąd wyroku w odniesieniu do sporu dotyczącego instrumentów finansowych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 21/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia przez MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie czynności w związku z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa, niniejszym informuje, iż w dniu 14 stycznia 2020 r. powziął od spółki MBF Group S.A. informację o wydaniu wyroku nakazowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie IV Wydział Karny ("Wyrok") w powyższym zakresie.

Zgodnie z treścią Wyroku Sąd uznał, że okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości i orzekł:

1. Oskarżonego uznać za winnego tego, że doprowadził MBF Group S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 38.000 szt. akcji na okaziciela spółki Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie, w zakresie zamiaru wywiązania się z umowy kupna przedmiotowych akcji i uregulowania za nie należności pieniężnej, czym działał na szkodę MBF Group S.A. Na podstawie art. 286 § 1 k.k. (oszustwo) skazał oskarżonego, zaś na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 1 i 3 k.k. orzekł karę grzywny.

2. Na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w całości poprzez zapłatę na rzecz MBF Group S.A. kwoty 91.200,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych).

3. Na podstawie art. 626 § 1 k.p.k w zw. z art. 627 k.p.k. zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe.

Opisany powyżej Wyrok Sądu jest nieprawomocny. Z informacji przekazanych Emitentowi przez MBF Group S.A. wynika, iż podmiot ten przeanalizuje możliwość złożenia sprzeciwu do Wyroku. Zarząd Emitenta zaznacza jednocześnie, iż bezpośrednio nie był i nie będzie stroną powyższego sporu, jednakże zdecydował się na przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej z uwagi na fakt, iż przedmiotowy spór pośrednio odnosi się do instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę, co potencjalnie może mieć znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-14 Radosław Majdan Prezes Zarządu Radosław Majdan
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.