VABUN S.A.: Informacja o wyborze projektu Emitenta do dofinansowania z PARP - Go to Brand

2019-08-16 11:26
publikacja
2019-08-16 11:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2018
Data sporządzenia: 2019-08-16
Skrócona nazwa emitenta
VABUN S.A.
Temat
Informacja o wyborze projektu Emitenta do dofinansowania z PARP - Go to Brand
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka", "Emitent") niniejszym zawiadamia, że w dniu 16 sierpnia 2019 roku powziął informację od Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu ("PARP") o pozytywnym wyborze do dofinansowania projektu Emitenta pn. "Internacjonalizacja produktów marki RM Vabun na wybrane rynki perspektywiczne" ("Projekt").

Projekt współfinansowany będzie i uzyskał wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
Całkowita wartość Projektu wynosi 340.416,44 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy czterysta szesnaście złotych 44/100). Uzyskane dofinansowanie wynosi 289.353,85 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 85/100), co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

Projekt dotyczy realizacji działań promocyjnych i internacjonalizacyjnych Emitenta na rynkach docelowych w ramach branżowego programu promocji („Kosmetyki”). Wybrane rynki perspektywiczne w rozumieniu ww. Projektu to: Rosja, Chiny oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA). Zadania przeznaczone do realizacji w ramach Projektu obejmują m.in.: udział w branżowych targach kosmetycznych, realizację działań promocyjnych oraz zakup szeregu usług doradczych dotyczących rynków perspektywicznych.

Nadto celem realizacji Projektu jest wprowadzenie produktów marki RM Vabun na rynki zagraniczne, w szczególności na rynki docelowe ZEA, Rosji i Chin. Rezultatem projektu – zgodnie z jego założeniem – winno być:

a) nawiązanie nowych kontaktów handlowych, skutkujących podpisaniem co najmniej 6 kontraktów handlowych;
b) osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów na eksport w 2021 r. w wysokości co najmniej 1.189.100 zł;
c) osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu w 2021 r. w wysokości co najmniej 1.189.100 zł.

W wyniku realizacji Projektu Emitent dokona kolejnego kroku w zakresie globalnej sprzedaży kosmetyków, zyska większe doświadczenie w zakresie operacyjnego zarządzania sprzedażą międzynarodową, nawiąże nowe współprace oraz rozszerzy asortyment.

Spółka weźmie także udział w zagranicznych targach i misjach handlowych, największych i najważniejszych wydarzeniach branży kosmetycznej w Europie i Azji, tj.: Cosmoprof Bologna 2020 we Włoszech, BeautyWorld Middle East 2020 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, InterCharm 2020 w Rosji oraz Cosmoprof Asia 2020 w Hong Kongu. Udział w targach zapewni skuteczny sposób prezentacji marki Vabun.

Emitent przewidział również działania usługowe i doradcze dotyczące analizy przedcertyfikacyjnej dla wybranych rynków zagranicznych, w tym przygotowanie Spółki do uzyskania certyfikacji, koncesji, akredytacji i/lub innych typów dokumentów niezbędnych dla prowadzenia sprzedaży produktów na rynku zagranicznym, w tym ustalenie niezbędnych dokumentów pozwalających na prowadzenie sprzedaży na danym rynku, procedury importowe oraz przygotowanie produktów do rozpoczęcia sprzedaży.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż zawarcie umowy ramowej może mieć wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-16 Radosław Majdan Prezes Zarządu Radosław Majdan
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki