REKLAMA

VABUN: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VABUN S.A. wraz z projektami uchwał

2020-11-26 01:40
publikacja
2020-11-26 01:40
Zarząd Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 22 grudnia 2020 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Rewerskiej, przy ul. Bysławskiej 82 lok. 104, 04-994 Warszawa.

W załączeniu:
a. treść ogłoszenia,
b. projekty uchwał,
c. wzór pełnomocnictwa i instrukcji do wykonywania prawa głosu,
d. opinia Zarządu uzasadniająca powody zmiany Statutu Spółki przewidującej przyznanie Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego,
e. informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji,
f. klauzula informacyjna RODO dla akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki
20201126_014008_0000130637_0000126353.pdf
20201126_014008_0000130637_0000126354.pdf
20201126_014008_0000130637_0000126355.pdf
20201126_014008_0000130637_0000126357.pdf
20201126_014008_0000130637_0000126358.pdf
20201126_014008_0000130637_0000126359.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki