REKLAMA

Urlop zaległy – do kiedy? Niewykorzystany urlop wypoczynkowy

2022-08-31 06:00
publikacja
2022-08-31 06:00

Zaległy urlop wypoczynkowy ma „datę ważności”. Po tym terminie pracownicy tracą prawa do urlopu. Podpowiadamy, do kiedy wykorzystać dni wolne z zeszłego roku oraz po jakim czasie urlop ulega przedawnieniu. 

Urlop zaległy – do kiedy? Niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Urlop zaległy – do kiedy? Niewykorzystany urlop wypoczynkowy
fot. stockwars / / Shutterstock

Zaległy urlop wypoczynkowy pracownik ma prawo wykorzystać do 30 września następnego roku kalendarzowego - wynika z art. 168 Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami w praktyce oznacza to, że niewykorzystane dni wolne za 2021 r. osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę mogą wykorzystać do 30 września 2022 r.

Urlopy wypoczynkowe – ile dni w roku?

Zgodnie z przepisami prawa, pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę nie może zrezygnować z prawa do urlopu wypoczynkowego lub przekazać go innej osobie. Liczba dni wolnych może być różna. Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od stażu pracy, w przypadku zatrudnienia na pełny etat wynosi:

  • 20 dni roboczych – dla osób ze stażem pracy poniżej 10 lat,
  • 26 dni roboczych – dla osób ze stażem pracy powyżej 10 lat.

"Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika [...] niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym– czytamy w art.154 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Więcej na temat sposobu ustalania długości stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, można przeczytać w artykule pt. „Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi? Niektórzy mogą znacznie przedłużyć sobie wakacje”.

Zaległe dni urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy pracownik co roku ma prawo do nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dni wolne, w wymiarze wynikającym ze stażu pracy osoby zatrudnionej powinny, co do zasady, zostać wykorzystane do 31 grudnia roku, w którym przysługują.

Własna działalność gospodarcza a podatki

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Własna działalność gospodarcza a podatki

Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego, który mu przysługuje w danym roku kalendarzowym, to pozostałe dnie wolne zmieniają się w zaległy urlop. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy należy go wykorzystać do 30 września następnego roku. W praktyce oznacza to, że pracownik powinien rozpocząć urlop najpóźniej w dniu 30 września. 

Ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy

Przepisy Kodeksu pracy regulują również sytuację, w której osoba zatrudniona nie wykorzystała zaległego urlopu wypoczynkowego a stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany. W takim przypadku pracownik może otrzymać ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni wolne. Warto pamiętać, że nie przysługuje on pracownikowi, który pozostaje zatrudniony w danej firmie. 

“Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego [...] w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą” – czytamy w art. 171 § 3 Kodeksu pracy.

Termin zaległego urlopu wypoczynkowego

Urlop zaległy może zostać wykorzystany do 30 września. Dni wolne "z zeszłego roku" udzielane są na takich samych zasadach jak urlop wypoczynkowy, czyli na wniosek pracownika. W większości firm funkcjonuje plan urlopów, czyli terminarz obrazujący poszczególne okresy, w których pracownicy wykorzystują urlop wypoczynkowy. 

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów o proporcjonalnym podziale dni wolnych w ciągu roku obowiązującym podczas zmiany pracy, wskazuje Kodeks pracy. 

Jednocześnie warto pamiętać, że urlop zaległy, który nie zostanie wykorzystany do 30 września, nie przepada. Pracownik może go wykorzystać do upływu okresu przedawnienia, czyli w ciągu 3 lat liczonych od końca września. Po tym terminie roszczenia dotyczące urlopu zaległego ulegają przedawnieniu.

Przedawnienie zaległego urlopu wypoczynkowego

Mówiąc o niewykorzystanych dniach wolnych, nie sposób pominąć odpowiedzi na pytanie, czy zaległy urlop przepada? Zgodnie z Kodeksem pracy, zaległy urlop wypoczynkowy ulga przedawnieniu po 3 latachTermin przedawnienia zaczyna biec od 1 października, czytamy w przepisach Kodeksu pracy. Przykładowo, jeżeli osoba zatrudniona na umowę o pracę nie wykorzystała urlopu za 2021 r. do września 2022 r., to może to zrobić do 1 października 2025 roku. Po tej dacie urlop wypoczynkowy przepada.

Wykorzystywanie przedawnionego urlopu zaległego nie jest często spotykane, ponieważ pracodawca może otrzymać karę z Państwowej Inspekcji Pracy, jeżeli osoba zatrudniona nie wykorzysta zaległego urlopu w terminie do 30 września kolejnego roku. Wysokość grzywny może wynieść od 1000 zł do 30 tys. zł. W związku z tym pracodawcy zachęcają zatrudnione osoby do wykorzystywania urlopów wypoczynkowych na bieżąco lub w okresie, w którym niewybrane dni wolne stanowią urlop zaległy. 

Warto pamiętać, że w sytuacji, gdy urlop wypoczynkowy ulegnie przedawnieniu, tzw. od 30 września roku kolejnego miną 3 lat, to pracownik traci możliwość otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. W praktyce oznacza to, że rekompensata zostanie wypłacona wyłącznie za tę część urlopu, która nie uległa przedawnieniu przy zmianie pracy. 

Szczególne powody zmian terminu urlopu

Ustawodawca przewidział także sytuacje wyjątkowe, w których pracownik może zmienić termin urlopu wypoczynkowego. W Kodeksie pracy można znaleźć zapisy wskazujące zamknięty katalog zdarzeń. Należy do nich:

  • czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
  • urlop macierzyński,
  • powołanie na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy.

Urlop macierzyński w świetle prawa traktowany jest jako wykonywanie pracy. Za ten czas naliczany jest urlop wypoczynkowy na zwykłych zasadach. W związku z tym po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru.

Pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym przez pracownika we wniosku, gdy następuje to po urlopie macierzyńskim i/lub rodzicielskim. Istotnym elementem jest fakt, że urlop wypoczynkowy musi występować natychmiast tzn. nawet bez jednego dnia przerwy pomiędzy nimi. W innym przypadku pracodawca ma możliwość odmówienia udzielenia urlopu wypoczynkowego.

DF

Źródło:
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
socjalistyczneg
Wiadomość dnia.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki