Upadłość konsumencka - tylko na papierze

Od ponad trzech lat obowiązuje w Polsce ustawa o upadłości konsumenckiej. Jak działa? Mówiąc oględnie – nie najlepiej.

Przepisy dają formalnie szansę uwolnienia się z pułapki zadłużenia, ale są one na tyle skomplikowane, a wymogi formalne tak trudne do spełnienia, że udaje się to naprawdę nielicznym. O propozycjach zmian w ustawie dyskutuje się między innymi w senackich komisjach – Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Zdaniem senatorów, obecne przepisy pozwalają na skorzystanie z upadłości zbyt wąskiej grupie osób, i to w bardzo ograniczony sposób.

Coraz więcej dłużników


Upadłość miała być kołem ratunkowym dla Polaków, którzy nie ze swojej winy nie są już w stanie regulować zobowiązań finansowych. Statystyki mówią, że takich osób z roku na rok jest coraz więcej.

Z raportu przegotowanego przez Info Dług wynika, że od początku roku przybyło ponad 74 tys. nowych dłużników, którzy mają problemy z terminowym regulowaniem swoich należności, i jest ich już teraz ponad 2,1 mln. Coraz więcej osób wpada też w tak zwaną „spiralę zadłużenia”, czyli finansuje kredyt innymi pożyczkami.

– Mamy w Polsce rosnącą grupę osób, które uciekają przed komornikami. Te liczby wymagają już interwencji – mówi senator Grzegorz Bierecki, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, prezes Krajowej SKOK. Tymczasem ustawa o upadłości konsumenckiej wprowadzona 31 marca 2009 roku, która miała dawać z założenia możliwość oddłużenia i być ostatnią deską ratunku, praktycznie nie funkcjonuje.

Za biedny, żeby upaść


Do końca 2011 roku w Polsce ogłoszono upadłość zaledwie 36 osób fizycznych. Trzeba zaznaczyć, że liczba ta nie wynika bynajmniej z małego zainteresowania procedurą upadłości, bo w tym czasie złożono aż 1875 wniosków. Skutecznych okazało się zaledwie 1,92 proc. 40 proc. wniosków zostało oddalonych, pozostałą część sądy zwróciły bądź odrzuciły. Dlaczego? W opinii ekspertów osoby zainteresowane tą procedurą nie potrafią sprostać wymaganiom formalnym ani materialnym. – Wymogi formalne od razu stawiają pewną barierę osobom, które występują z wnioskiem. Dokumentacja jest bardzo rozbudowana. W większości ludzie nie są na to przygotowani – tłumaczy Janusz Płoch, sędzia Sądu Rejonowego w Krakowie, który rozstrzyga w postępowaniach upadłościowych.

Co ciekawe, wniosek o upadłość może złożyć wyłącznie dłużnik, który jest niewypłacalny, nie powinien więc korzystać z żadnej płatnej pomocy prawnej. Niektóre sądy zwracają wnioski, w których nie ma oświadczenia co do prawdziwości danych w nich zawartych, i to bez wezwania do uzupełnienia. Ludzie często nie wiedzą też, że nie można ogłosić upadłości, mając tylko jednego wierzyciela – musi być ich co najmniej dwóch. Wystarczy więc zadłużyć się jeszcze bardziej, pożyczając na przykład dziesięć złotych od sąsiada.

Jeżeli nawet komuś uda się przebrnąć suchą nogą przez stronę formalną wniosku, napotka inne bariery. Może się na przykład okazać, choć brzmi to paradoksalnie, że jest zwyczajnie za biedny, żeby upaść.

Wielu dłużników nie ma świadomości, że aby wniosek o ogłoszenie upadłości mógł być skuteczny, konieczne jest posiadanie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i opłacenie syndyka. Zwykle jest to wydatek rzędu 5-8 tys. zł, ale może być to nawet kilkanaście tysięcy złotych. Samo złożenie wniosku kosztuje 200 zł, choć można wnioskować o zwolnienie z tej opłaty. W innych krajach europejskich postępowanie upadłościowe kosztuje mniej, np. w Wielkiej Brytanii – 50 funtów. Zdaniem sędziego Płocha słabą stroną obowiązujących przepisów jest także brak dostatecznej dokumentacji, sąd opiera się bowiem tylko na oświadczeniach dłużnika, czyli na tym, co pamięta sam zainteresowany.

Finansowy reset


Kontrowersji wokół ustawy jest znacznie więcej. Wątpliwości budzi między innymi uznaniowe wydzielanie przez sąd środków na czynsz. Skutkiem ogłoszenia upadłości jest bowiem likwidacja całego majątku dłużnika, łącznie z mieszkaniem czy domem. Z ceny uzyskanej ze sprzedaży lokalu sąd wydziela uznaniowo kwotę odpowiadającą rocznemu czynszowi najmu mieszkania. Wyprzedaż majątku przez syndyka odbywa się przy tym niejednokrotnie za bezcen, znacznie poniżej wartości rynkowej, na czym traci nie tylko upadły, ale także jego wierzyciele. Jeżeli po likwidacji majątku dłużnika dalej pozostają mu niespłacone długi, sąd na wniosek upadłego wyznacza nawet pięcioletni plan ich spłaty. Dłużnik musi dalej regulować więc swoje należności, mimo że teoretycznie ogłosił upadłość.

Nie jest też z góry określone, jaka część zobowiązań zostanie umorzona i kiedy dokładnie to nastąpi. W konsekwencji może się okazać, że dłużnik spłaci praktycznie całość swoich zobowiązań. Nad wnioskiem o upadłość dobrze powinni zastanowić się ludzie po ślubie, bo zgodnie z prawem upadłości nie może ogłosić małżeństwo. Skutkuje to tym, że z momentem ogłoszenia upadłości któregoś z małżonków w skład masy upadłościowej wchodzi cały wspólny majątek.

– Jest to bardzo niekorzystne. Małżonek może się wtedy domagać swojej części na takich samych zasadach jak reszta wierzycieli – tłumaczy Joanna Kruczalak -Jankowska z Uniwersytetu Gdańskiego.

Taki finansowy reset warto więc dokładnie przemyśleć.

Postulowane zmiany


W Wielkiej Brytanii co godzinę oddłuża się średnio nawet 200 osób. To prawie siedem razy więcej niż u nas w ciągu roku. Wniosek o upadłość składa się na specjalnym formularzu, i to przez internet. Ustawodawca przewidział też minimum pięć możliwych sposobów oddłużenia, między innymi alternatywne do bankructwa metody, takie jak chociażby nieformalne układy z wierzycielami przy zadłużeniu do 10 tys. funtów.

W Niemczech upadłość konsumencka funkcjonuje już od 1999 roku. Wtedy bankructwo ogłosiło zaledwie 2450 osób. Jednak ta liczba rosła z każdym rokiem i w 2007 roku było to już ponad 105 tysięcy. Czy tak będzie także u nas? Na razie mówi się o konieczności zmian w ustawie polegających między innymi na wprowadzeniu obligatoryjnego przesądowego układu z wierzycielami czy rozszerzeniu instytucji upadłości konsumenckiej, tak żeby wniosek mogli składać na przykład małżonkowie pozostający we wspólnocie majątkowej i rolnicy. Być może wtedy z szarej strefy wyjdą setki tysięcy Polaków, dziś ukrywający się przed dłużnikami i komornikami.

Autorka: Marta Lewkowicz
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~krab

Problemy z długami to czasem ciężki orzech do zgryzienia, ale można szukać pomocy np. u rozwiazywacz.pl, którzy zajmują się między innymi właśnie upadłością konsumencką.

! Odpowiedz
0 0 ~UpadloscKonsumencka

Dlatego jeżeli ktoś chce skorzystać z upadłości konsumenckiej, musi wiedzieć, jak to wygląda. Z tego też powodu wszystkich chętnych informacji, zapraszam do nas, a wszystko łatwo i przejrzyście przedstawimy: http://upadlosckonsumencka.com.pl/

! Odpowiedz
0 0 ~Martyna

Sprawdź czy kwalifikujesz się do oddłużenia w upadłości konsumenckiej. Odpowiedz na kilka pytań http://blog.upadlosc-konsumencka.pl/test-oddluzenia-sprawdz-czy-spelniasz-podstawowe-warunki-ogloszenia-upadlosci-konsumenckiej-i-oddluzenia/

! Odpowiedz
0 0 ~Krzysztof

Naprawdę wszystko o upadłości konsumenckiej - pełno wiedzy. Dużo skorzystałem. Oto link do strony http://upadlosc-konsumencka.pl

! Odpowiedz
0 0 ~upadlosc

Czy spełniasz warunki oddłużenia w upadłości konsumenckiej ?Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd jest pierwszym, niezbędnym i najważniejszym warunkiem uzyskania oddłużenia przez niewypłacalnych dłużników. Oddłużenie w upadłości konsumenckiej nie jest dostępne dla wszystkich. Sąd może ogłosić Twoją upadłość konsumencką, jeżeli jesteś osobą fizyczną spełniającą poniższe kryteria :1) MIEJSCE ZAMIESZKANIA I POBYTU - POLSKA.Główny ośrodek Twojej podstawowej działalności tzn. centrum spraw życiowych, miejsce zamieszkania i stałego pobytu znajduje się w Polsce.2) KONSUMENT.Nie prowadzisz działalności gospodarczej tzn. nie jesteś przedsiębiorcą indywidualnym lub przestałeś prowadzić działalność gospodarczą minimum na rok przed złożeniem wniosku.3) NIEWYPŁACALNOŚĆ.Jesteś niewypłacalny, a zatem ocena Twojej sytuacji finansowej wskazuje na to, że utraciłeś trwale zdolność do spłaty swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 4) BRAK WINY W POWSTANIU NIEWYPŁACALNOŚCI. Jest to najważniejsza przesłanka określająca, kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej. Dłużnik niewypłacalny nie mógł doprowadzić do swojej niewypłacalności ani zwiększyć jej stopnia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. 6) RZETELNOŚĆ DŁUŻNIKA WE UPRZEDNIEJ UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJJeżeli wcześniej toczyło się wobec Ciebie konsumenckie postępowanie upadłościowe i zostało umorzone oraz jeżeli uchylono ustalony plan spłaty wierzycieli - nie doszło do tego z Twojej winy.7) BYŁY PRZEDSIĘBIORCA. WNIOSEK O UPADŁOŚĆ ZŁOŻONY W TERMINIEMając taki obowiązek - jako przedsiębiorca lub członek zarządu spółki kapitałowej - złożyłeś w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli jednak zasady współżycia społecznego, a w szczególności względy humanitarne przemawiają za koniecznością Twojego oddłużenia, sąd ma możliwość pominięcia tego warunku. 8) MORALNOŚĆ PŁATNICZA.Sąd w odrębnym procesie prawomocnie nie orzekł, że dokonywałeś czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli. Najczęstszym przypadkiem takich czynności jest darowizna nieruchomości na rzecz osób bliskich celem uniknięcia - w zamyśle dłużnika - egzekucji z tego składnika majątkowego. 9) NIE UMORZONO WCZEŚNIEJ TWOICH DŁUGÓW W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ.Umorzenie Twoich zobowiązań musiało mieć miejsce w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką. Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a co za tym idzie oddłużenie, jest realne i zależne od Twojej postawy w toku postępowania upadłościowego.Co więcej, jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, a więc sąd ogłosi upadłość konsumencką, a Ty jako upadły wywiążesz się ze wszystkich swoich obowiązków w toku postępowania upadłościowego, jako niewypłacalny dłużnik uzyskujesz PEWNOŚĆ ODDŁUŻENIA. Zapraszamy na stronę www.upadlosckonsumencka.pl

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Manolo

Nie działa wogóle bo lobby wybecalowało potężną kasę politykom żeby zmienili pierwotny kształt ustawy. I tu jest kolejna afera którą nikt się nie interesuje .....

! Odpowiedz
0 0 ~Krzysiek

Proszę autorkę o poprawę ostatniego zdania. Skreślić "dłużnik" wpisać "wierzyciel".

!