Unijne dotacje pomagają na każdym etapie innowacji

Od dofinansowania na rozwój pomysłu przez wsparcie na działalność B+R po pieniądze na promocję produktów i wejście na giełdę - twórcy innowacji mogą dostać pomoc na każdy krok jej wdrażania.

Jeśli przedsiębiorcy chcą znaleźć finansowe wsparcie na nowatorskie przedsięwzięcia, powinni poznać harmonogram programu Inteligentny Rozwój (POIR). Tam znajdą najwięcej szans na zdobycie funduszy. Co istotne, instrumenty tego programu są zaplanowane tak, że pomoc można uzyskać na każdą fazę rozwoju swojego pomysłu i nie ma znaczenia wielkość przedsięwzięcia, jak i to, jak bardzo jest ono zaawansowane. Firmy mogą zdobyć kapitał na pomysł oraz jego rozwój już na samym początku działalności (instrumenty widoczne w tabeli w kolumnie: 1. Start-up).

Są też poddziałania skierowane do przedsiębiorców, którzy zdecydują się na rozpoczęcie innowacyjnych projektów lub stworzenie własnej jednostki B+R (2. Działalność badawczo-rozwojowa). Firmy mające już doświadczenie w przedsięwzięciach innowacyjnych mogą skorzystać z działań oferujących fundusze na wejście innowacji na rynek (3. Przygotowanie do wdrożenia) oraz na wprowadzeniu w życie wyników zrealizowanych prac B+R (4. Faza inwestycji produkcyjnych). Finansowy zastrzyk można otrzymać także na czynności po fazie wdrożenia innowacji gdy przedsiębiorca zamierza promować swój nowy produkt lub stara się o wejście na giełdę (5. Działania powdrożeniowe). Poniżej opisujemy te możliwości. Warto dodać, że są to tylko przykłady instrumentów oferujących dofinansowanie na tych etapach. W niektórych z wymienionych działań tegoroczne nabory są już za nami a na kolejne trzeba będzie poczekać do przyszłego roku.

Pieniądze na start

Młode firmy z ciekawymi pomysłami mają kilka możliwości zdobycia pieniędzy na start. Jednym ze sposobów jest np. zasilenie zastrzykiem kapitału przez fundusze inwestycyjne. Temu służą poddziałania 3.1.1 "Starter" i 3.1.2 "Biznest". Pierwszy z nich pomoże w dokapitalizowaniu tzw. funduszy seedowych, które potem wspierają inwestycjami początkujących przedsiębiorców. W tej formie wsparcie jest udzielane przez doświadczonych pośredników. Mają oni kontakty i kompetencje, które mogą przełożyć się na powodzenie startującego projektu. Drugi instrument, czyli Biznest, to pomoc w dalszym etapie, w którym innowacyjne firmy mogą już być atrakcyjne dla aniołów biznesu. Organizatorzy naborów zachęcają anioły biznesu do wspólnych inwestycji. Kooperacja w ramach sieci przekłada się na zmniejszenie ryzyka inwestycji i możliwość finansowego wsparcia większych projektów. Wspomniane sieci mogą zdobyć od 30 mln zł do 50 mln zł. Te pieniądze zostaną przeznaczone na młode firmy im bardziej innowacyjne będą ich pomysły, tym większa jest szansa na dofinansowanie. Kolejna opcja to Fundusz Pożyczkowy Innowacji. Powstał on z myślą o start-upach, którym brakuje odpowiednich zabezpieczeń. Z tej przyczyny trudno zdobyć im bankowy kredyt. Do otrzymania wsparcia niezbędne będzie wsparcie inwestora i zdobycie wkładu własnego.

Przygoda z innowacją

Decydujesz się na rozpoczęcie projektu B+R? Możesz skorzystać ze wsparcia naukowców, kupując od nich usługę polegającą na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Pieniądze będą pochodziły z poddziałania 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP". Warunek projekt musi wpisywać się w jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji. Najwięcej szans na dotacje jest związanych z prowadzeniem projektów B+R. Popularnością wciąż powinna cieszyć się "Szybka ścieżka", w której firmy mogą dostać pieniądze na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzące do opracowania nowych lub ulepszonych rozwiązań. W tym roku są organizowane konkursy dla MSP (wszystkie firmy z sektora, przedsiębiorstwa realizujące projekty w regionach słabiej rozwiniętych oraz spółki mające status Seal of Excellence) oraz dla dużych spółek. Ten instrument wyróżnia się szybką procedurą od złożenia wniosku o dofinansowanie do ogłoszenia wyników naboru upływa średnio ok. 60 dni.

Wsparcie sektorów i centrów B+R

Ten rok to wysyp programów sektorowych. W poprzedniej perspektywie były tylko Innomed i Innolot wspierające branże odpowiednio medyczną i lotniczą. W tym roku odbędą się konkursy, w których firmy mogą otrzymać dotacje na projekty istotne dla sektorów, m.in. elektroenergetyki, stalowy i systemów bezzałogowych. Na naukowców i przedsiębiorców, którzy potrafią współpracować, czeka 200 mln zł w instrumencie "Projekty aplikacyjne". Dotacje sfinansują rozwiązania, których do tej pory na rynku jeszcze nie było. Co ważne, projekty powinny cechować się nowością rezultatów na poziomie światowym. Najlepsi mogą dostać na swój projekt do 10 mln zł. Komisja Europejska nie zapomniała o przedsiębiorcach, którzy chcą zainwestować we własne centra lub działy B+R. W działaniu 2.1 mogą dostać dotacje m.in. na inwestycje w aparaturę, technologie i infrastrukturę niezbędną do prowadzenia badań. Do wniosku o dofinansowanie powinni dołączyć agendę badawczą. Na złożenie wniosków firmy mają niewiele czasu nabór zostanie zamknięty już 7 lipca.

Na usługi i patenty

Z badań wynika, że firmom brakuje dostępu do proinnowacyjnych usług, które wspierałyby rozwój działań B+R. Potrzebują też nawiązywania współpracy w tym obszarze z partnerami z kraju i zagranicy. W tym powinny im pomóc instytucje otoczenia biznesu (IOB). Mogą to zrobić w ramach poddziałania 2.3.1 POIR. Unia sfinansuje zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, które będą wzmacniać proces wdrażania wybranej przez niego innowacji. Wcześniej firma musi nawiązać współpracę z akredytowanym ośrodkiem innowacji i złożyć wniosek do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dotowanie usługi. W perspektywie 2014-20 jest dużo więcej możliwości zdobycia dofinansowania na ochronę prawną rozwiązań stworzonych przez firmy. Szansę na dotacje daje przedsiębiorcom m.in. poddziałanie 2.3.4 "Ochrona własności przemysłowej". Można w nim zdobyć pieniądze m.in. na uzyskanie patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe. Wartość projektu może oscylować między 10 tys. a 1 mln zł. Nabór trwa i jest podzielony na etapy, wnioski można składać do 28 grudnia. Budżet konkursu to 50 mln zł.

Badania na rynek

Firmy mające apetyt na fundusze finansujące wdrożenia projektów badawczych najwięcej pieniędzy znajdą w poddziałaniu 3.2.1 "Badania na rynek". Jest to także instrument z najwyższą dotacją dla jednego przedsiębiorcy na projekt można dostać nawet 20 mln zł. Rezultatem projektów musi być wprowadzenie na rynek nowych albo znacząco ulepszonych produktów lub usług. W ramach projektu można też prowadzić eksperymentalne prace rozwojowe i doradztwo. Tegoroczną nowością jest wyodrębniony konkurs i pula dla średnich miast. W konkursie ogólnym do podziału jest 750 mln zł, natomiast w zmaganiach dla średnich miast 400 mln zł. Jednym z największych dotacyjnych przebojów jest "Kredyt na innowacje technologiczne" (poddziałanie 3.2.2). W ostatnich latach każda edycja konkursu cieszyła się wśród firm ogromnym zainteresowaniem. Tegoroczny nabór już się zakończył. Kolejna szansa prawdopodobnie w przyszłym roku.

Rozwinąć skrzydła

Jeśli masz gotowy produkt, możesz starać się o finansowe wsparcie na jego promocję w ramach programów branżowych lub ogólnych. Pieniądze na to zostały zarezerwowane np. w poddziałaniu 3.3.3 "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand". To opcja dla mikro-, małych i średnich firm mających innowacyjny produkt lub usługę, która ma szansę stać się marką globalną. Tegoroczne dwa konkursy w ramach tego działania już się zakończyły, na kolejny trzeba będzie poczekać. Przedsiębiorcy mogą też startować w zmaganiach o dotacje, które ułatwią debiut na giełdowych parkietach. Pomaga w tym 4 Stock, czyli poddziałanie 3.1.5 POIR. Można z niego dostać dofinansowanie części wydatków związanych z przygotowaniem firmy do wejścia na giełdę lub do emisji obligacji. Fundusze wesprą projekty, które obejmują przygotowanie dokumentów niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym.

Finansowanie z POIR dla przedsiębiorców na kolejne etapy działalności

(przykładowe instrumenty) 

1. Start-up

Działanie / poddziałanie

Kto może skorzystać

Na co można otrzymać dofinansowanie

Organizator naborów

Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter,  poddziałanie 3.1.1 POIR

Firmy MŚP nienotowane na giełdzie, które prowadzą działalność krócej niż 7 lat od pierwszej sprzedaży produktu/usługi

Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka


Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MSP - Biznest, poddziałanie 3.1.2 POIR

Fundusz Pożyczkowy Innowacji, poddziałanie 3.1.3 POIR

Mikro- i małe firmy

w formie spółki kapitałowej posiadające umowę z inwestorem kapitałowym

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

2. Działalność badawczo-rozwojowa

Działanie / poddziałanie

Kto może skorzystać

Na co można otrzymać dofinansowanie

Organizator naborów

Zakup usług od jednostek naukowych

Bon na innowacje dla MŚP - poddziałanie 2.3.2 POIR

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Projekty obejmujące zakup przez MSP usług przyczyniających się do rozwoju ich produktów. Wykonawcą usługi ma być jednostka naukowa.

PARP

Prowadzenie projektów B+R

Szybka Ścieżka - poddziałanie 1.1.1 POIR

Konkurs przeznaczony dla kilku grup:

- MSP

- MSP realizujące projekty w regionach słabiej rozwiniętych 

- MSP posiadające Seal of Excellence

- duże przedsiębiorstwa

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko eksperymentalne prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwojowi prowadzonego biznesu i wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Sektorowe programy B+R  - działanie 1.2 POIR: PBSE

Program dla firm planujących projekty istotne dla branży 

Przedsięwzięcia B+R istotne dla rozwoju sektora elektroenergetyki

NCBR

Sektorowe programy B+R  - działanie 1.2 POIR: GameINN

Program dla firm planujących projekty istotne dla branży 

Przedsięwzięcia B+R istotne dla rozwoju sektora gier wideo

NCBR

Sektorowe programy B+R  - działanie 1.2 POIR: InnoSBZ

Program dla firm planujących projekty istotne dla branży 

Przedsięwzięcia B+R istotne dla rozwoju sektora systemów bezzałogowych

NCBR

Sektorowe programy B+R  - działanie 1.2 POIR: InnoStal

Program dla firm planujących projekty istotne dla branży 

Przedsięwzięcia B+R istotne dla rozwoju sektora stalowego

NCBR

Sektorowe programy B+R  - działanie 1.2 POIR: WoodINN

Program dla firm planujących projekty istotne dla branży 

Przedsięwzięcia B+R istotne dla rozwoju sektora leśno-drzewnego i meblarskiego

NCBR

Sektorowe programy B+R  - działanie 1.2 POIR: IUSER

Program dla firm planujących projekty istotne dla branży 

Przedsięwzięcia B+R, istotne dla rozwoju sektora inteligentnych systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozproszonej lub rozsianej

NCBR

Projekty aplikacyjne - poddziałanie 4.1.4 POIR

Konsorcja naukowo-biznesowe

Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe

NCBR

Tworzenie centrów badawczych

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw  - działanie 2.1 POIR

MSP i duże firmy chcące stworzyć jednostkę B+R

Projekty inwestycyjne polegające na utworzeniu lub rozbudowie centrów/działów badawczo-rozwojowych

Ministerstwo Rozwoju (MR)

3. Przygotowanie do wdrożenia

Działanie / poddziałanie

Kto może skorzystać

Na co można otrzymać dofinansowanie

Organizator naborów

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP - poddziałanie 2.3.1 POIR

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Zwiększenie dostępności dla MSP specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług świadczonych przez akredytowane ośrodki innowacji.

PARP

Ochrona własności przemysłowej - poddziałanie 2.3.4 POIR

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej (usługi doradcze, opłaty i tłumaczenia). 

PARP

4. Faza inwestycji produkcyjnych

Działanie / poddziałanie

Kto może skorzystać

Na co można otrzymać dofinansowanie

Organizator naborów

Badania na rynek - poddziałanie 3.2.1 POIR

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług.

PARP
Kredyt na innowacje technologiczne - działanie 3.2.2 POIR

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym

Bank Gospodarstwa Krajowego

5. Działania powdrożeniowe

Działanie / poddziałanie

Kto może skorzystać

Na co można otrzymać dofinansowanie

Organizator naborów

Wsparcie w promocji

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych  - Go to Brand - poddziałanie 3.3.3 POIR

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji i programach promocji o charakterze ogólnym.

PARP

Wsparcie w dostępie do rynku kapitałowego

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego: 4 Stock - poddziałanie 3.1.5 POIR

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Projekty mające na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym w celu wprowadzenia innowacji

PARP


Źródło: Materiał partnera
WIBOR 3M 0,0000 1,7300%
2017-11-20
LIBOR 3M CHF 0,0000 -0,7264%
2017-08-25
WIBID 3M 0,0000 1,5300%
2017-11-20
EURIBOR 3M 0,0000 -0,3290%
2017-11-20

Kursy NBP

2017-11-21 2017-11-21 2017-11-21
EUR 4,2296 -0,0055 (-0,13%)
USD 3,6060 0,0151 (0,42%)
CHF 3,6313 0,0004 (0,01%)
GBP 4,7738 0,0067 (0,14%)
JPY 3,2075 0,0048 (0,15%)
EUR 4,1903 -0,0040 (-0,10%)
USD 3,5641 0,0079 (0,22%)
CHF 3,5926 0,0024 (0,07%)
GBP 4,7220 0,0304 (0,65%)
JPY 3,1728 0,0097 (0,31%)
EUR 4,2749 -0,0042 (-0,10%)
USD 3,6361 0,0081 (0,22%)
CHF 3,6652 0,0024 (0,07%)
GBP 4,8174 0,0310 (0,65%)
JPY 3,2368 0,0097 (0,30%)
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl