Ukraińcy w Polsce – pracują dużo, zarabiają mało

redaktor Bankier.pl

Ich znaczący udział w polskim rynku pracy stał się już faktem. Przybywają do kraju z wykształceniem średnim lub wyższym, a zatrudnienie znajdują przede wszystkim w usługach dla gospodarstw domowych, budownictwie, handlu i hotelarstwie. Ukraińcy coraz częściej starają się na dłużej związać z polskim rynkiem pracy.

106 tys. zezwoleń na pracę oraz 1263  tys. oświadczeń wydano obywatelom Ukrainy w 2016 roku. Liczby te z roku na rok rosną i są odpowiedzią na pogarszającą się sytuację ekonomiczną na Ukrainie oraz na niedobory pracowników na polskim rynku. Narodowy Bank Polski przedstawił kolejny raport dotyczący obywateli Ukrainy pracujących w kraju.

(fot. Artur Widak / ZUMA Wire)

Ukraińcy w Polsce – kim są i gdzie mieszkają

NBP skupił się w swoim opracowaniu na porównaniu imigracji zarobkowej z Ukrainy w aglomeracji lubelskiej i warszawskiej z tego powodu, że dotychczas badano jedynie warszawski rejon, ponieważ cudzoziemcy w innych obszarach stanowili niewielki odsetek. Początkowo Ukraińcy zatrudniali się najczęściej w sektorze rolnym i właśnie w aglomeracji warszawskiej.

Do Polski przyjeżdża więcej kobiet niż mężczyzn, jednak różnice w procentowym udziale obu płci nie są wysokie. Najczęściej są to osoby młode – w Lublinie średnia wieku wyniosła 21,8 lat, a w Warszawie 38,7 lat. Taka rozbieżność, jak tłumaczy NBP, wynikać może z tego, że Lublin uchodzi za miasto studenckie. W przypadku dwóch wspomnianych aglomeracji większość migrantów stanowiła ludność z zachodniej Ukrainy.

Jedna trzecia cudzoziemców, która zdecydowała się na pobyt w Warszawie, miała wykształcenie wyższe magisterskie. W przypadku Lublina odsetek ten stanowił 19 proc., jednak większy udział dotyczył osób z wykształceniem licencjackim i inżynierskim (21,5 proc.).

(NBP)

Podstawowym motywem, który skłonił migrantów z Ukrainy do przyjazdu do Polski, był brak pracy w ojczystym kraju oraz niezadowalający poziom wynagrodzenia. 30,1 proc. badanych z aglomeracji lubelskiej wskazało również chęć podjęcia lub kontynuowania nauki. Jak podaje NBP, w Warszawie odsetek ten wynosił zaledwie 2,4 proc.

Łącznie na terenie Polski Ukraińcy z Lubelszczyzny przebywali ponad 2 lata (25,9 miesiąca), podobny czas dotyczył również Ukraińców, którzy zamieszkali w aglomeracji warszawskiej. Zdecydowanie trwalszy charakter pobytu miały wyjazdy Ukraińców do woj. lubelskiego – tam 31 proc. cudzoziemców posiada Kartę Polaka, natomiast w Warszawie jedynie 11,9 proc. Zdecydowana większość Ukraińców na Mazowszu decydowała się na pracę na podstawie oświadczenia, dzięki czemu mogli pracować w Polsce sezonowo.

Ukraińcy na polskim rynku pracy

Jak wynika z raportu NBP, w strukturze rejestrowanych oświadczeń można zauważyć dwa trendy. Po pierwsze Ukraińcy przestali się interesować wyłącznie Mazowszem jako rejonem docelowego miejsca pracy. W 2016 roku wzrósł udział oświadczeń zarejestrowanych w województwach: łódzkim, wielkopolskim, śląskim i małopolskim. Po drugie Ukraińcy coraz częściej znajdują pracę w branżach innych niż rolnictwo. W 2014 roku w tej gałęzi zarejestrowano ponad połowę wszystkich oświadczeń, a już w 2016 roku znacząco wzrosło zainteresowanie takimi dziecinami, jak budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, transport i sektor usług gospodarczych.

Przeważnie Ukraińcy w Polsce szukają prac dorywczych - tak deklarowała co najmniej jedna trzecia ankietowanych cudzoziemców. Biorąc pod uwagę studentów zamieszkujących Warszawę, połowa z nich jednocześnie pracuje i uczy się. Częściej na pracę stałą decydują się migranci z warszawskiego okręgu (40,4 proc.) w porównaniu do 33,7 proc. z okręgu lubelskiego.

Narodowy Bank Polski porównał procentowy udział w branżach migrantów, którzy znaleźli pracę w Lublinie lub w Warszawie.

(NBP)

Z powyższej tabeli wynika, że na Mazowszu zdecydowanie umocnił się udział Ukraińców w branżach takich jak budownictwo, usługi remontowe, usługi dla gospodarstw domowych czy rolnictwo. Na Lubelszczyźnie natomiast duże znaczenie ma hotelarstwo i gastronomia oraz handel hurtowy i detaliczny. Znacząca większość imigrantów ukraińskich wykonuje w Polsce prace proste, które nie wymagają kwalifikacji - 65,7 proc. w Lublinie oraz 73,4 proc. w Warszawie. Na Mazowszu co piąty migrant otrzymał zatrudnienie jako wykwalifikowany rzemieślnik/robotnik. W Lublinie natomiast oprócz wykwalifikowanych robotników, znaczący udział mieli specjaliści, lekarze i prawnicy. Połowa studentów z rejonu lubelskiego deklarowała pracę w charakterze specjalisty.

Przeciętna liczba godzin pracy w tygodniu w przypadku województwa mazowieckiego wynosiła 54 godziny, natomiast w województwie lubelskim – 37 godzin. Ukraińcy zatrudnieni na Mazowszu otrzymywali średnio miesięcznie 2105 zł na rękę, a na Lubelszczyźnie – 1730 zł netto miesięcznie.

Dlaczego Ukraińcy są w Polsce pożądanymi pracownikami? NBP zapytał o to pracodawców z branży rolniczej. Okazało się, że gospodarze najczęściej zauważali trudność w znalezieniu polskich pracowników oraz cenili niskie koszty zatrudnienia cudzoziemca i stałą obecność pracowników zakwaterowanych w gospodarstwie, a także dużą dyspozycyjność pracowników cudzoziemskich.

– Gospodarze często podkreślali, że zaletą ukraińskich pracowników jest ich stała dostępność w gospodarstwie, kiedy są w nim zakwaterowani. Ukraińscy pracownicy stanowią zatem dla polskich gospodarzy tani i dostępny zasób siły roboczej – czytamy w opracowaniu NBP.

Weronika Szkwarek

Źródło:
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 5 ja12

Ja nie wiem co co oni tu przyjeżdżają. Zasymilowac się to znaczy co? Wychodzić za mąż za polki? Ja nie tknę Ukraińca kijem na trzy metry.

Miałam za ścianą kilka ukraińskich par i z tego co słyszałam - jest słabo. Bardzo słabo. Jestem rozczarowana bo kilku polaków opowiadało w necie można znaleźć że ukrainki takie atrakcyjne, że mialo być tak ostro.

A było bardzo rachitycznie. Bardzo....

Tę opowieści o ukrainkach to chyba z poczucia porażki że miało być tak ostro ale się okazało inaczej.

Ja bym się z tym nie przespała. Szczególnie że tam HIV na drugim miejscu w Europie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 3 ja12

Yhm...
Owszem pracują dużo i zarabiają mało ponieważ tak są uwarunkowani kulturowo. Ukraińcy z reguły wcale nie są narodem ruskim tylko powinowatym z Grecją. A ludy stamtąd od starożytności musieli niewolniczo pracować. Dlatego tak chętnie godzili się i godzą na pracę za nic.
Niestety to nas polakach się odbija, ponieważ chcą swoje roszczenia za pracę czytaj zapłatę za tę pracę odebrać u nas a nie u siebie tam gdzie powinni.
Po swoje kulturowe wynagrodzenie za wielowiekowe ciemiezenie powinni więc pojechać na południe a nie do nas.
Niby czemu mam spłacać czyjeś zobowiązania wobec kogoś.
Polscy pracodawcy dali się nabrać, że praca dla Ukraińców to forma pomocy. To jest totalne nieporozumienie z tymi Ukraińcami.

Pracuję w miejscu, gdzie z grzeczności Ukraińcom daje się lepsze stanowiska niż Polakom.

Przykładowo ja muszę sprzątać bo każdy boi się powiedzieć ukraince by sprzątała.

W ten sposób już dwóch Ukraińców u mnie w pracy stalo się moimi zwierzchnikami - dostali stanowiska menadzerskie. Każą mi, polce, sprzątać i uczą mnie jak się odtyka odpływ w ściekach.

Wszystko to z wdzięczności w cudzysłowiu, za pomoc. Czyli za to, że to polacy jego uczyli kiedyś sprzątać. Już niebawem Ukraińcy zaczną nami rządzić w odwecie lub bo tak będzie wypadało.

To ja tej samej zasadzie jak z czarnoskorymi w USA. Najpierw byli niewolnikami, potem nie wypadało nie wybrać jednego na prezydenta USA.

Mi się Ukraińcy nie podobają. Nie chcę z nimi mieć głębszych relacji. Gdzieś tam na Ukrainie może wyglądają malowniczo, ale na randkę napewno bym się nie umówiła ani nie zamierzam wykonywać poleceń menadżera - ukrainca.

Przez to między innymi muszę zwolnić się z pracy i szukać dalej. Niech menadżer sam sobie odtyka brodzik.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 12 sel

Właśnie że nie chcą tak ciężko pracować jak Polacy., porzucają pracę i jadą dalej na zachód.

! Odpowiedz
9 5 antonicaracal

Ciekawe jak szybko można zapomnieć o fakcie, jak nasi wyjeżdżali zarobić na ZACHÓD ...
Zresztą do dziś, kto mądry, kto umie liczyć pracuje na Wyspach, w Norwegii,
czy za Odrą i Nysą ... Jak widać ci co zostali w Pl to podpuszczeni ciemni zazdrośnicy !

! Odpowiedz
10 1 ptak1976

Wszyscy obywatele pracujący UE powinny zdawać sprawę z nabycia prawa do bezpłatnej (:)) opieki medycznej oraz możliwości korzystania z płatnych zwolnien lekarskich.

! Odpowiedz
6 0 ptak1976

Wszyscy obywatele pracujący nie tylko w Pl ale w EU powinni zdawać sobie sprawę z nabycia świadczenia bezpłatnej opieki medycznej (:)) oraz możliwości korzystania z płatnych zwolnien lekarskich

! Odpowiedz
1 11 jendreka

To tak samo jak Polacy. Takie to państwo wyzysku, było i jest. I będzie dalej.

! Odpowiedz
8 31 montyp

I to jest meritum działania całego "naszego żądu" - wypchnać młodych Polakow za granicę, a w to miejsce ściągać wrogich ukrów! Podmiana pokolenia na chazarskie nasienie.

! Odpowiedz
5 18 montyp

POLSKOJĘZYCZNY RZĄD WARSZAWSKI DAJE SZANSĘ W POLSCE WSZYSTKIM - ale nie Polakom...
www.youtube.com/watch?v=eFXrCIHCcZQ

! Odpowiedz
7 31 wielblad13

a co to za ukraińska nowomowa????? Ukraińcy są imigrantami w Polsce a nie migrantami!

ps
banderstadt musi zostać zniszczony!

! Odpowiedz
1 27 fakpejsy

No i sie zgadza. Polacy na zachodzie maja tak samo!!

! Odpowiedz
2 34 camaroooo

Ukraincy na Ukrainie pracuja jeszcze wiecej, zarabiaja jeszcze mniej.

! Odpowiedz
3 26 mateonww

Nie prawda że ukraincy mało zarobiają. U mnie w zakłądzie zajmującym się konstrukcjami stalowymi ukraińscy spawacze mają na rękę w 8h 2500zł do tego pośrednik dopłaca im 400 zł do mieszkania. Sami mówią że jak by w plosce mieliby zarabiać same 2000zł na rękę to by tu nie robili bo 400-600 dolarów są w stanie zarobić na ukrainie i to bez problemu. Znam ich dobrze bo sam jednemu wynajmuje mieszkanie i też mi mówi że pośrednik zakazuje mówić mu o zarobkach z polakami. A jak już mówi się o kasie to trzeba mówić że się mało zarabia.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 5 mateonww

Dodam jeszcze że pośrednik bierze 40zł za godzinę pracy jednej osoby i on z tego musi zapłącić pracownikowi i ponieść wszelkie opłaty. koszty jakie mu odchodzą to udzielanie urlopu pracownikowi dlatego oni mają wizy i wracają co pół roku na ukraine. z tego łatwo policzyć że nawet dając pracownikowi 25 brutto co daje 4200 zł na miesiąc w 8h i tu trzeba dodać że ukraincy nie płacą skłądki emerytalnej dzięki czemu płacą 19% podatku.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 10 karbinadel

No tak, ale spawacz to jest poszukiwany fachowiec, więc trudno żeby zarabiał tyle co fizyczny bez kwalifikacji

! Odpowiedz
20 15 czerwony_wiewior

Skoro Polakom opłaca się nie pracować, to ich miejsce zajmują Ukraińcy. CO w tym dziwnego. Na Zachodzie opłaca się nie pracować Niemcom czy Holendrom, więc ich miejsce zajmują Polacy

! Odpowiedz
1 6 niepelnosprawny_org

nie, niektorzy pracodawcy wolą miec tansza sile robocza i udaje sie takich znależć, Polacy siedza cicho widzac niesprawiedliwosc...

! Odpowiedz
1 11 tissol

Swoją drogą-co ma do tego NBP? Takie raporty to domena GUS, ew. ministerstwa pracy.

! Odpowiedz
5 50 _justus

"Ukraińcy w Polsce – pracują dużo, zarabiają mało" o - to tak samo jak przeciętni Polacy. :(

! Odpowiedz
9 74 walentys

Dla przedsiębiorców to świetna sprawa. Dla zwykłego szarego obywatela to gigantyczne psucie rynku pracy. Za wcześnie na wpuszczanie taniej siły roboczej. Polacy o wiele za mało zarabiają w porównaniu z zachodem. Ewentualny brak rąk do pracy tu na miejscu wiązałby się z podniesieniem płac i aktywował młodych, którzy nie chcą pracować za najniższą krajową. Teraz niestety nie ma na to szans. Biedni zostają biedni a bogaci się bogacą. I coraz bardziej oddalamy się modelu Duńskiego czy Szwedzkiego a idziemy w dziki wschodni kapitalizm (mówiono, że w amerykański ale niestety to zwykła oligarchia wschodnia kosztem polskiego pracownika).

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 53 walentys

Dodatkowo w takich Niemczech można mówić o patriotyzmie. Tam Niemcy cenią Niemców i są dumni z tego, że tworzą świetne państwo. Najpierw dobrze płatną pracę dostaje Niemiec. U nas dla przedsiębiorcy liczy się tylko kasa i Polskę i Polaków sprzedał by bez mrugnięcia okiem... Ale często też jest biedny bo nasze państwo z jakiegoś powodu jest źle zorganizowane.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 14 sel

70 % jedzie dalej na zachód z tych co wpuszczamy do UE...To właśnie PIC wpuścił 90000 muzułmanów do Europy w 2007r wpuszczając do Polski Czeczenów i dając im papiery wszyscy w zasadzie pojechali dalej..nieliczni zostali w Polsce i to oczywiście ci co musieli uciekać z Rosji za zbrodnie?

! Odpowiedz

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.