REKLAMA

URE sprawdzi, jak firmy wykonują obowiązki wynikające z ustawy prądowej

2020-01-15 09:17
publikacja
2020-01-15 09:17

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki sprawdzi, jak przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązków wynikających z tzw. ustawy prądowej, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku - poinformował urząd w środowym komunikacie.

/ Ministerstwo Energii

Urząd Regulacji Energetyki (URE) zapowiedział, że wezwie spółki, które były zobowiązane do wdrożenia ustawowych zmian, do przedstawienia sprawozdań z wykonania tych obowiązków w całym 2019 roku.

W celu zbadania, jak przedsiębiorcy wywiązali się z obowiązków w stosunku do poszczególnych grup odbiorców końcowych, prezes URE przeprowadzi całościowy monitoring rynku.

"Ustawa prądowa przewiduje bowiem sankcje za jej nieprzestrzeganie, a Prezes URE jest organem właściwym do przeprowadzenia weryfikacji i nałożenia kar pieniężnych na przedsiębiorców, którzy nie zrealizowali zobowiązań ustawowych" - podkreślono w komunikacie.

URE przypomina, że 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy tzw. ustawy prądowej, zamrażającej ceny prądu i nakładającej na przedsiębiorców sprzedających energię elektryczną określone obowiązki. Dotyczyły one między innymi: dostosowania cen do poziomu z roku 2018, odpowiednich zmian umów z odbiorcami czy ponownego wystawiania faktur. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki sprawdzi, jak przedsiębiorcy wywiązują się z tych obowiązków.

"Podstawowym celem tzw. ustawy prądowej było zagwarantowanie braku wzrostu cen energii elektrycznej w 2019 r. w porównaniu z cenami z 2018 r. przy zastosowaniu trzech mechanizmów: obniżenia stawki akcyzy, obniżenia stawki opłaty przejściowej oraz obowiązku +zamrożenia cen+ energii elektrycznej dla odbiorców końcowych przez przedsiębiorstwa obrotu. Jednocześnie, firmy obrotu uzyskały prawo do wnioskowania o stosowne rekompensaty w związku ze sprzedażą energii elektrycznej po cenie ustawowej" - napisano w komunikacie.

URE podkreśla, że każdy przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą (obrotem) energii elektrycznej w 2019 roku był zobowiązany do dostosowania umów oraz cen w rozliczeniach z klientami do wymogów tzw. ustawy prądowej. "W stosunku do gospodarstw domowych (grupa G) przedsiębiorstwa stosujące taryfy powinny stosować ceny taryfowe obowiązujące 31 grudnia 2018 roku, natomiast stosujące oferty rynkowe – ceny nie wyższe niż te z 30 czerwca 2018 r." - czytamy w komunikacie.

W komunikacie URE informuje, że niejednokrotnie przypominał przedsiębiorstwom obrotu o konieczności wprowadzenia stosownych zmian. Teraz wezwie spółki, które były zobowiązane do wdrożenia ustawowych zmian, do przedstawienia sprawozdań z wykonania tych obowiązków w całym 2019 roku.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ pad/

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Podwyżki cen prądu

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki