REKLAMA

UOKiK nałożył ponad 68 mln zł kary na Agri Plus za wykorzystywanie przewagi kontraktowej

2023-01-09 10:03
publikacja
2023-01-09 10:03

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 68 mln zł kary na organizatora tuczu trzody chlewnej Agri Plus za wykorzystywanie przewagi kontraktowej - poinformował w poniedziałek UOKiK. Spółka odbierała hodowcom rekompensaty za straty związane z ASF - dodano.

UOKiK nałożył ponad 68 mln zł kary na Agri Plus za wykorzystywanie przewagi kontraktowej
UOKiK nałożył ponad 68 mln zł kary na Agri Plus za wykorzystywanie przewagi kontraktowej
/ Agri Plus

Według UOKiK spółka Agri Plus z grupy kapitałowej Animex - jak podkreślono, jeden z największych organizatorów tuczu trzody chlewnej w Polsce - odbierała hodowcom rekompensaty przyznane im przez państwo za straty związane z afrykańskim pomorem świń (ASF).

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w informacji, zwrócił uwagę, że rolnicy ze stref objętych ASF znaleźli się w trudnym położeniu, a pomoc publiczna miała zrekompensować im poniesione straty. "Niedopuszczalne jest zatem pozbawianie ich otrzymanego wsparcia przez kontrahenta o silniejszej pozycji rynkowej" – podkreślił Chróstny.

Kara za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej nałożona na spółkę Agri Plus wyniosła ponad 68 mln zł (68 mln 468 tys. 886,20 zł) - poinformował UOKiK. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Urząd przypomniał, że hodowcy trzody chlewnej z obszarów objętych restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń mogą otrzymać pomoc na wyrównanie zmniejszonego dochodu wynikającego m.in. z ograniczenia liczby klientów, niższych cen sprzedaży czy wyższych kosztów działalności związanych np. z bioasekuracją.

"Rekompensata należy się mikro, małym i średnim podmiotom, nie przysługuje zaś dużym firmom" - zaznaczono.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, jak wskazano, otrzymał informację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, że organizator tuczu kontraktowego - spółka Agri Plus - może konstruować umowy z rolnikami w taki sposób, że pozbawia ich otrzymanej pomocy publicznej.

"Postępowanie przeprowadzone przez Prezesa UOKiK potwierdziło, że spółka zobowiązywała dostawców świń z terenów ASF do przekazywania jej otrzymanej od państwa pomocy finansowej" - podano.

Spółka Agri Plus, jak przekazał UOKiK, obniżała ceny kupowanych zwierząt o kwotę rekompensaty, uznając, iż to jej jako organizatorowi systemu tuczu kontraktowego przysługuje wyrównanie strat za ASF.

Z ustaleń Prezesa UOKiK wynika też, że firma Agri Plus monitorowała, którzy rolnicy dostali wsparcie, a następnie żądała pomniejszenia ich wynagrodzenia poprzez wsteczne korygowanie faktur sprzedaży.

"Działaniami spółki zagrożonych było około tysiąca stałych dostawców, których zobowiązała ona do ubiegania się o rekompensaty i przekazywania ich na rzecz Agri Plus" - stwierdzono w poniedziałkowej informacji.

Według UOKiK przedsiębiorca pobrał w ten sposób co najmniej 12 mln zł od kilkudziesięciu hodowców, a zorganizowany przez Agri Plus system monitoringu uzyskiwanej przez hodowców pomocy publicznej miał na celu obniżenie przysługujących hodowcom świadczeń pieniężnych także w przyszłości - dodano.

Urząd zaznaczył, że hodowcy, którzy zostali pokrzywdzeni przez nieuczciwą praktykę Agri Plus, mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem cywilnym. "Prezes UOKiK może w takiej sytuacji przedstawić sądowi istotny dla sprawy pogląd, prezentujący ustalenia przeprowadzonego postępowania" - stwierdzono.

Agri Plus zapowiada odwołanie się od decyzji Prezesa UOKiK

Agri Plus nie zgadza się z decyzją Prezesa UOKiK w sprawie stosowanych klauzul umownych wprowadzonych w celu minimalizacji negatywnych skutków afrykańskiego pomoru świń (ASF) - poinformowała firma w poniedziałek. Spółka zapowiada odwołanie się w związku z odmienną interpretacją przepisów.

"Agri Plus, spółka wspierająca i ściśle współpracująca z polskimi hodowcami trzody chlewnej, nie zgadza się z decyzją Prezesa UOKiK w sprawie stosowanych klauzul umownych wprowadzonych w celu minimalizacji negatywnych skutków afrykańskiego pomoru świń (ASF)" - poinformowała spółka w przesłanym w poniedziałek oświadczeniu.

Firma zapowiedziała odwołanie się od decyzji UOKiK w związku z odmienną interpretacją przepisów. "Decyzja Prezesa UOKiK jest nieprawomocna i będzie podlegać weryfikacji w toku kontroli sądowej. Mając przekonanie o słuszności naszych działań, stoimy w obliczu konieczności odwołania się od rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie" - przekazała Agri Plus.

Spółka podkreśliła, że od ponad 20 lat współpracuje z polskimi, rodzinnymi gospodarstwami rolnymi "w oparciu o przejrzyste, uczciwe zasady tuczu kontraktowego". Dodała, że kluczowym aspektem działalności Agri Plus jest zagwarantowanie partnerom w tuczu kontraktowym stałego przychodu i przejęcie ryzyka rynkowego związanego z prowadzeniem hodowli.

Firma zapewniła, że "od zawsze stała ramię w ramię z poszkodowanymi rolnikami, minimalizując negatywne efekty epidemii ASF". "Spółka, w odróżnieniu od innych uczestników rynku, stosuje politykę gwarantującą kontrahentom stały przychód ze sprzedaży żywca wieprzowego, niezależnie od strefy ASF, w której aktualnie znajduje się dane gospodarstwo" - zaznaczono.

Zdaniem spółki decyzja Prezesa UOKiK zostanie odebrana przez przedstawicieli sektora wieprzowego "jako poważna ingerencja w swobodę działalności gospodarczej oraz kolejna bariera dla utrzymania rodzimej produkcji trzody chlewnej, podczas gdy rozwój tej branży jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju".

"Agri Plus z ogromnym zaskoczeniem przyjmuje decyzję wynikającą z odmiennego postrzegania zagrożeń, jakie ASF stwarza dla uczestników rynku trzody chlewnej w Polsce oraz różnic w interpretacji przepisów w odniesieniu do historycznie stosowanych przez spółkę praktyk mających na celu mitygowanie tych zagrożeń. Decyzja pomija fakt, że Agri Plus, jako podmiot ekonomicznie odpowiedzialny za proces produkcji żywca, ponosi praktycznie wszystkie ryzyka rynkowe związane z produkcją, włącznie z ryzykiem dotyczącym ASF" - podano w oświadczeniu.

W ocenie firmy Prezes UOKiK nie uwzględnił również w swojej decyzji faktu, że podmiotem poszkodowanym w związku z ASF jest Agri Plus, a straty finansowe z tego tytułu szacowane są na ok. 145 mln zł.

"Nie podzielamy wniosków zawartych w stanowisku Urzędu, a samą decyzję traktujemy jako bezprecedensową i niesłuszną. Co istotne, działania podejmowane przez spółkę były zgodne z ówczesną praktyką rynkową oraz neutralne dla uzyskiwanego przez hodowców przychodu, zgodnie z zawartą przez strony umową tuczu kontraktowego" - wskazała Agri Plus.

autorka: Magdalena Jarco

maja/ mk/

Źródło:PAP
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
zoomek
Urząd zaznaczył, że hodowcy, którzy zostali pokrzywdzeni przez nieuczciwą praktykę Agri Plus, mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem cywilnym. "Prezes UOKiK może w takiej sytuacji przedstawić sądowi istotny dla sprawy pogląd, prezentujący ustalenia przeprowadzonego postępowania" - stwierdzono.
Takie firmy powinno
Urząd zaznaczył, że hodowcy, którzy zostali pokrzywdzeni przez nieuczciwą praktykę Agri Plus, mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem cywilnym. "Prezes UOKiK może w takiej sytuacji przedstawić sądowi istotny dla sprawy pogląd, prezentujący ustalenia przeprowadzonego postępowania" - stwierdzono.
Takie firmy powinno się zniszczyć finansow - zaorać to!
zoomek
A kiedyś mówli ludziom że małe jest piękne, że firmy rodzinne....
Teraz korpo rządzi światem.

Powiązane: UOKiK karze nieuczciwe firmy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki