REKLAMA
BADANIE

UNIMOT S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

2023-01-25 14:53
publikacja
2023-01-25 14:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-25
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Raporty kwartalne skonsolidowane wraz z kwartalną informacja finansową:
• Raport za I kwartał 2023 r. – 23.05.2023 r.
• Raport za III kwartał 2023 r. – 15.11.2023 r.
2. Raport półroczny skonsolidowany wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym:
• Raport za I półrocze 2023 r. – 30.08.2023 r.
3. Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany:
• Raport za 2022 r. – 20.04.2023 r.

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie jest zobowiązany do publikacji raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 r. oraz za II kwartał 2023 r.

Jednocześnie, Emitent będący jednostka dominującą informuje, że na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnego kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego i odrębnego półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego. Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty okresowe (kwartalne i półroczne) zawierające odpowiednie skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Ewentualne zmiany terminów publikacji przekazywania raportów okresowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-25 Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki