REKLAMA

UNIMA 2000 S.A: Zawarcie znaczącej umowy

2021-04-29 14:34
publikacja
2021-04-29 14:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna _dalej: Spółka_, działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę na wdrożenie, usługę subskrypcji i usługę utrzymania systemu Genesys Cloud. Stronami umowy są Spółka jako Usługodawca oraz LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku jako Usługobiorca. O podpisaniu listu intencyjnego w celu zawarcia niniejszej umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. Wynagrodzenie za dostarczane rozwiązanie zostało ustalone na kwotę 1 631 550,00zł wg średniego kursu NPB z dnia zawarcia umowy. Termin realizacji prac wdrożeniowych to 10 sierpnia 2021 roku a usługa subskrypcyjna i usługa utrzymaniowa wdrożonego systemu będzie realizowana w okresie do stycznia 2024 roku. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od standardowych rozwiązań stosowanych dla tego rodzaju umów. Najwyższa wartość z ewentualnych kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia umownego netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Jolanta Matczuk Członek Zarządu
2021-04-29 Agnieszka Josefsson Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki