Zawarcie znaczącej umowy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2012
Data sporządzenia: 2012-07-27
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA działając zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.07..2012 roku podpisano aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego.z dnia 14 grudnia 2007 . Stronami umowy są Unima2000 S.A-Kredytobiorca i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie zwana dalej PKO BP S.A. . Przedmiotem aneksu jest podniesienie limitu do kwoty 3.500.000,-w ramach którego, PKO BP S.A. udziela Kredytobiorcy
-kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,-
-kredytu obrotowego do kwoty 1.500.000,-
-udzieli gwarancji bankowych w obrocie krajowym do kwoty 3.500.000,-
Kwoty wykorystanego kredytu w rachunku oraz kredytu obrotowego oprocentowane są na poziomie WIBOR 1M + marża banku wynosząca 1,7p.p..Prowizje oraz inne opłaty wynikające z umowy nie odbiegają od rozwiązań stosowanych w tego rodzaju umowach.Okres ważności limitu upływa 25 lipca.2015. Zabezpieczeniem limitu kredytowego jest hipoteka społki zależnej Lockus Sp.z o.o.,zapasy Emitenta na kwotę 500.000 oraz środek trwały-laboratorium badawcze należący do Emitenta.,przelew wierzytelnośći z poli ubezpieczeniowych,weksel in blanco,klauzula potrącania z rachunków bankowych Emitenta prowadzonych przez PKO BP S.A. Warunkiem wykorzystania przez Emitenta limitu w podwyższonej kwocie jest przedłożenie w PKO BP S.A. potwirdzenia złożenia do Sądu wniosków o ustanowienie hipoteki.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości przedmiotowej umowy 10% kapitałów własnych Emitenta. Emitent oraz jednostki od niego zależne w okresie ostatnich 12 miesięcy nie zawarył z tym kontrahentem żadnych umów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-07-27 Magalena Kniszner Wiceprezes Zarządu
2012-07-27 Jolanta Matczuk Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.