Zawarcie znaczącej umowy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-05
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA działając zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4.04.2012 roku podpisano aneks do umowy z dnia 2.11.2005 roku O udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego . Stronami umowy są Unima2000 S.A. –Wnioskodawca i TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie . Przedmiotem aneksu jest podniesienie limitu do kwoty 2.500.000,-w ramach którego, TUiR Allianz udziela gwarancji kontraktowych. Okres ważności upływa 01.11.2012. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od standardowych rozwiązań stosowanych dla tego rodzaju umów. Umowa nie jest umową warunkową. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości przedmiotowej umowy 10% kapitałów własnych Emitenta. Emitent w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł z tym kontrahentem aneks do w/w umowy zwiększający limit do kwoty 1.500.000,-.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-05 Jolanta Matczuk Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.