9,0000 zł
-0,88% -0,0800 zł
Unibep SA (UNI)

Zawarcie warunkowej umowy na realizację kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Mińsku w Republice Białoruś

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-20
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie warunkowej umowy na realizację kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Mińsku w Republice Białoruś
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. podpisał umowę (Umowa) na zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Mińsku w Republice Białoruś (Inwestycja).

Zamawiającym jest „Akwa Mińsk” przedsiębiorstwo komunalne z siedzibą w Mińsku (Zamawiający).

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 10,9 mln EUR netto, co stanowi równowartość ok. 46,6 mln PLN netto (Wynagrodzenie).

Inwestycja będzie realizowana w 20% ze środków własnych Zamawiającego, a w 80% z kredytu po jego udzieleniu Zamawiającemu przez bank polski (Bank) z ubezpieczeniem KUKE.

Zamawiający zapłaci Emitentowi zaliczki ze środków własnych na poczet realizacji prac projektowych.

Przedmiot umowy został podzielny na dwie części, tj. prace projektowe (część I) oraz prace budowlane (część II).
Umowa w zakresie części I wchodzi w życie z dniem zawarcia Umowy, zaś w odniesieniu do części II warunkiem wejścia Umowy w życie jest wejście w życie umowy kredytowej zawartej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem i uzyskanie przez Emitenta pisemnego potwierdzenia Banku.

Termin realizacji prac budowlanych wynosi 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy w zakresie części II.

Umowa przewiduje postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. w przypadku zwłoki w realizacji robót, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości prac, w odniesieniu do których Emitent pozostaje w zwłoce. Limit kar umownych ze wszystkich tytułów wynosi 10% wartości Wynagrodzenia netto. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Pozostałe postanowienia umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia oraz możliwości odstąpienia od Umowy nie odbiegają od przyjętych standardów stosowanych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.