REKLAMA

UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: „Rozbudowa układu drogowego przez budowę ul. Plażowej i modernizację ul. Pstrowskiego w Olsztynie”

2022-09-08 10:34
publikacja
2022-09-08 10:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-08
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: „Rozbudowa układu drogowego przez budowę ul. Plażowej i modernizację ul. Pstrowskiego w Olsztynie”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 8 września 2022 r. zawarł umowę [Umowa] na realizację zadania pn.: „Rozbudowa układu drogowego przez budowę ul. Plażowej i modernizację ul. Pstrowskiego w Olsztynie” [Inwestycja].

Zamawiającym jest Gmina Olsztyn [Zamawiający].

Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 30,5 mln zł netto, tj. ok. 37,5 mln zł brutto [Wynagrodzenie].

Termin realizacji Inwestycji wynosi 11 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty kar umownych przez Emitenta na rzecz Zamawiającego m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy, przy czym suma kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia brutto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

To kolejna Umowa podpisana na realizację projektu infrastrukturalnego w woj. warmińsko-mazurskim. Wpisuje się w plan rozwoju działalności Oddziału Infrastruktury Emitenta na terenie Polski Wschodniej.

W efekcie zawarcia przedmiotowej Umowy szacowana wartość portfela Emitenta do realizacji w Oddziale Infrastruktury w III - IV kwartale 2022 r. i na lata kolejne wynosi ok. 870 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-08 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki