REKLAMA

UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację budynku biurowo – usługowego we Włocławku

2022-10-04 16:49
publikacja
2022-10-04 16:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-04
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie umowy na realizację budynku biurowo – usługowego we Włocławku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 4 października 2022 r. zawarł umowę na realizację budynku biurowo – usługowego wraz z garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Broniewskiego we Włocławku [Umowa].

Zamawiającym jest Fabryka Terio Ponte Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku [Zamawiający].

Przedmiotem umowy jest realizacja budynku biurowego o wysokości od 1 do 5 kondygnacji nadziemnych. W realizowanym budynku znajdzie się nowoczesna powierzchnia biurowa, a także garaż podziemny z 80 miejscami parkingowymi oraz 64 miejsc parkingowych nadziemnych [Inwestycja].

Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 50,7 mln zł netto [Wynagrodzenie].

Termin realizacji Inwestycji wynosi 16 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, co powinno nastąpić w kolejnym dniu po podpisaniu Umowy.

Umowa przewiduje możliwość naliczenia przez Zamawiającego wyrażonych kwotowo lub procentowo kar umownych m.in. z tytułu zwłoki w realizacji prac, przy czym Umowa ogranicza wysokość kar umownych do wysokości 15% Wynagrodzenia netto. Zamawiający jest jednocześnie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

To kolejna inwestycja realizowana przez Spółkę w województwie kujawsko-pomorskim. Emitent przypomina, że obecnie realizuje także w Bydgoszczy kampus dla Akademii Muzycznej, o czym informował raportem bieżącym nr 7/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.

W efekcie zawarcia przedmiotowej Umowy szacowana wartość portfela Emitenta do realizacji w segmencie Generalnego Wykonawstwa w III i IV kwartale 2022 r. i na lata kolejne wynosi ok. 1.725 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-04 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki