REKLAMA

UNIBEP S.A.: Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Marie Michelets Veg 9”na rynku norweskim

2021-04-28 19:14
publikacja
2021-04-28 19:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Marie Michelets Veg 9”na rynku norweskim
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2021 r. spółka zależna od Emitenta, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, powzięła informację o podpisaniu w tym samym dniu przez Zamawiającego MM9 UTBYGGING AS z siedzibą w Trondheim w Norwegii (Zamawiający), datowanej na dzień 23 kwietnia 2021 r., umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Marie Michelets Veg 9” w Trondheim w Norwegii (Umowa).

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i realizacja w technologii modułowej 3 budynków, w których znajdzie się 35 lokali mieszkalnych (Inwestycja).

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wynosi ok. 45,7 mln NOK netto, co stanowi ok. 21,0 mln PLN netto (Wynagrodzenie).

Realizacja prac projektowych rozpocznie się w II kwartale 2021 r. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na I kwartał 2022, a zakończenie inwestycji na III kwartał 2022 roku, z zastrzeżeniem, że warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest uzyskanie przez Zamawiającego 60% sprzedaży mieszkań i uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie prac.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie kar umownych, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki