REKLAMA

UNIBEP S.A.: Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację budynków w technologii modułowej w ośrodku wypoczynkowym w Jeleniej Górze

2022-09-19 20:48
publikacja
2022-09-19 20:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-19
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację budynków w technologii modułowej w ośrodku wypoczynkowym w Jeleniej Górze
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 19 września 2022 r. spółka zależna od Emitenta, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE], zawarła z Everest Development 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu [Zamawiający] umowę [Umowa] na w realizację w technologii modułowej 71 dwukondygnacyjnych budynków w ośrodku wypoczynkowym Holiday Park & Resort w Jeleniej Górze [Inwestycja].

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wynosi ok. 18,5 mln zł netto [Wynagrodzenie].

Realizacja prac rozpocznie się w III kwartale 2022 roku, a zakończy w I kwartale 2023 r.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty kar umownych przez UNIHOUSE na rzecz Zamawiającego m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy oraz za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie UNIHOUSE. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie kar umownych, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

To kolejny tego typu projekt modułowy UNIHOUSE dla polskich ośrodków wypoczynkowych. Poprzednia realizacja dotyczyła wykonania pod klucz 92 domków modułowych w ramach budowy parku wodnego „Suntago” (I etap Inwestycji pn. „Park of Poland”) w gminie Mszczonów w województwie mazowieckim, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2019 z dnia 7 marca 2019 r.

W efekcie zawarcia przedmiotowej Umowy szacowana wartość portfela segmentu Modułowego reprezentowanego przez UNIHOUSE S.A. do realizacji w III i IV kwartale 2022 roku i na lata kolejne wynosi ok. 220,0 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-19 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki