REKLAMA

UNIBEP S.A.: Rekomendacja wypłaty dywidendy

2021-04-20 14:47
publikacja
2021-04-20 14:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Rekomendacja wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy z zysku netto za 2020 rok.

Zarząd wnioskuje, aby część zysku netto Emitenta za 2020 rok w kwocie 9 471 190,20 zł, tj. 0,30 zł na każdą akcję (po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez Emitenta) przeznaczona została na dywidendę dla akcjonariuszy, zaś pozostała część zysku netto za 2020 rok w kwocie 7 290 777,64 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy Emitenta.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 wyłączone są akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 roku (Uchwała nr 19 ZWZ z dnia 18 maja 2016 roku) oraz z dnia 13 czerwca 2017 roku (Uchwała nr 32 ZWZ z dnia 13 czerwca 2017 roku, zmieniona uchwałą nr 4 NWZ z dnia 28 lutego 2019 roku). Na dzień 20 kwietnia 2021 roku Spółka posiada 3 500 000 akcji własnych.

Zarząd rekomenduje ustalić Dzień dywidendy (D) na dzień 1 lipca 2021 r., zaś Dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 12 lipca 2021 r.

Wniosek Zarządu w przedmiotowym zakresie został w dniu 20 kwietnia 2021 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki