9,1600 zł
1,33% 0,1200 zł
Unibep SA (UNI)

Przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Unihouse UNIBEP S.A. do spółki zależnej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-31
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Unihouse UNIBEP S.A. do spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Spółka, Emitent] informuje, że w związku z procesem wydzielania i usamodzielniania biznesu budownictwa modułowego, Spółka zawarła w dniu 31 października 2019 r. ze spółką zależną Unihouse S.A. [Spółka Zależna] umowę przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Unihouse Oddział Unibep S.A. w Bielsku Podlaskim [ZCP] o łącznej wartości 38,7 mln zł na Spółkę Zależną [Umowa].

Umowa przewiduje przede wszystkim przeniesienie na Spółkę Zależną własność ZCP obejmującą budownictwo modułowe, związane z projektowaniem i produkcją modułów drewnianych do budowy i montażu domów wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej, jak też projektowanie i wznoszenie tego typu obiektów o konstrukcji modułowej oraz późniejsze serwisowanie (obsługę serwisowo – gwarancyjną i pogwarancyjną) tych modułów, zarówno na rynku polskim jak i za granicą.

Przeniesienie ZCP na Spółkę Zależną dokonywane jest w związku z zawartą w dniu 31 października 2019 r. umową objęcia przez Emitenta akcji nowej emisji wyemitowanych przez Spółkę Zależną za łączną cenę emisyjną 38,7 mln zł, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci ZCP w dniu 31 października 2019 roku. Akcje Spółki Zależnej nowej emisji zostały pokryte aportem przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej w sądzie rejestrowym.

Skutkiem przeniesienia ZCP jest przeniesienie przez Emitenta na Spółkę Zależną wszelkich praw wynikających z przenoszonych umów, w tym wierzytelności pieniężnych, a ponadto Spółce Zależnej przypadną aktywa i pasywa Emitenta wchodzące w skład ZCP oraz składniki majątku funkcjonalnie związane z działalnością ZCP.

Umowa wywiera skutek rozporządzający polegający na przejściu praw do przeniesionych w ramach ZCP składników na Spółkę Zależną począwszy od dnia zawarcia Umowy, a ciężary i korzyści związane ze zbywaną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, dotyczące okresu do 31 października 2019 roku (wliczając ten dzień) odpowiednio należne są lub obciążają w całości Unibep S.A., zaś ciężary i korzyści dotyczące okresu od 1 listopada 2019 roku (wliczając ten dzień) odpowiednio należne są lub obciążają w całości Spółkę Zależną.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-31 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.