REKLAMA

UNIBEP S.A.: Informacja na temat zakończenia procesu analizy perspektyw działalności dla segmentu budownictwa modułowego w Grupie Kapitałowej Unibep

2021-04-20 20:10
publikacja
2021-04-20 20:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Informacja na temat zakończenia procesu analizy perspektyw działalności dla segmentu budownictwa modułowego w Grupie Kapitałowej Unibep
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie rozpoczęcia procesu analizy perspektyw działalności dla segmentu budownictwa modułowego w Grupie Kapitałowej Unibep, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2021 r. zakończono proces w/w analiz, w oparciu o który podjęto decyzję o kontynuacji realizacji przyjętych założeń rozwoju biznesu modułowego w ramach Grupy Kapitałowej Unibep.

Poniżej Emitent zamieszcza podsumowanie kierunków rozwoju działalności dla segmentu budownictwa modułowego:

- rozwój organizacyjny, technologiczny segmentu w ramach Grupy Kapitałowej Unibep w oparciu o własne zasoby finansowe oraz z wykorzystaniem efektów synergii wynikających ze ścisłej kooperacji pomiędzy poszczególnymi biznesami;

- realizacja strategii rozwoju segmentu w oparciu o równoległe inicjatywy:

• realizowanie większości sprzedaży opartej na modułach powtarzalnych;
• automatyzacja linii produktów powtarzalnych;
• digitalizacja procesów: sprzedaż - dział projektowy – produkcja –budowa - serwis;
• dywersyfikacja geograficzna: rynek norweski, szwedzki, polski oraz niemiecki;
• standaryzacja produktów przy użyciu oprogramowania BIM.

Jednocześnie w związku z przedstawieniem Radzie Nadzorczej Spółki w dniu 20 kwietnia 2021 r. wniosków z zakończonego procesu analizy, organ ten zaaprobował wnioski z zakończonych analiz.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki