REKLAMA

UNIBEP S.A.: Aktualizacja informacji nt. zawarcia umowy na wykonanie hali magazynowej w Tuszynie w województwie łódzkim

2022-09-15 16:59
publikacja
2022-09-15 16:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-15
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. zawarcia umowy na wykonanie hali magazynowej w Tuszynie w województwie łódzkim
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 34/2022 z dnia 24 maja 2022 r., informującego o zawarciu z Alocasia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Zamawiający], umowy [Umowa] na realizację hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczami biurowo - socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą oraz komunikacyjną w Tuszynie w województwie łódzkim [Inwestycja], Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 15 września 2022 r., datowanego na dzień 12 września 2022 r., aneksu [Aneks] do Umowy, w ramach którego uzgodniono m.in. wejście w życie Umowy w zakresie II etapu prac z dniem 30 września 2022 r. oraz zaktualizowano termin zakończenia Inwestycji na II kwartał 2023 r.

Zamawiający jest ponadto uprawniony do zawieszenia realizacji Inwestycji od dnia wejścia w życie Umowy w zakresie II etapu prac, ale nie później niż do dnia 31.10.2022 r., przy czym zawieszenie prac trwającej dłużej niż 30 dni będzie uprawniać strony do renegocjacji wynagrodzenia, natomiast nieuzgodnienie nowych warunków umownych przez kolejne 15 dni będzie uprawniać strony do odstąpienia od Umowy.

W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza istotnych zmian do Umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-15 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki