ULMA Construccion SA: Zawarcie znaczącej umowy

2020-07-30 12:11
publikacja
2020-07-30 12:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-30
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu (dalej „Emitent”) zawiadamia, iż w dniu 30 lipca 2020 roku otrzymał obustronnie podpisany egzemplarz umowy pożyczki z dnia 30 lipca 2020 roku, zawartej pomiędzy Emitentem oraz ULMA C y E, S. Coop., z siedzibą w Oñati, Hiszpania.

W ślad za informacją opublikowaną w raporcie bieżącym nr 16/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że umowa pożyczki, o której mowa powyżej została zawarta i wchodzi w życie w dniu dzisiejszym.

Ze środków pochodzących z przedmiotowej pożyczki ULMA C y E, S. Coop. spłaciła w dniu dzisiejszym dotychczasowe zobowiązania wobec Emitenta wynikające z zawartych wcześniej umów pożyczek, o których Zarząd Emitenta informował w poprzednich raportach bieżących.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-30 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2020-07-30 Rolando Jabłoński Varas Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki