ULMA Construccion SA: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

2020-06-22 15:56
publikacja
2020-06-22 15:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-22
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu (dalej „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2020 r. otrzymał obustronnie podpisany przez Emitenta oraz ULMA C y E, S. Coop., z siedzibą w Oñati (Hiszpania) aneks zmieniający umowę pożyczki zawartą dnia 30 grudnia 2015 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Na mocy zawartego aneksu przesunięto termin zwrotu drugiej transzy pożyczki w kwocie 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych) wraz z należnymi od tej kwoty odsetkami na dzień 31 lipiec 2020 roku.

Pozostałe postanowienia umowy pożyczki są bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-22 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2020-06-22 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki