REKLAMA

ULMA Construccion SA: Wypłata dywidendy

2020-05-06 13:07
publikacja
2020-05-06 13:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-06
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Wypłata dywidendy
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. informuje, że w dniu 6 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na mocy uchwały Nr 7/2020 postanowiło:

1. Przeznaczyć 13 664 643,20 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści trzy złote, 20/100) na wypłatę dywidendy.

2. Kwota dywidendy brutto na jedną akcję wyniesie 2,60 zł (słownie: dwa złote, 60/100).

3. Wypłatą dywidendy objętych jest 5 255 632 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje.

4. Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy) na dzień 18 maja 2020 r.

5. Walne Zgromadzenie ustaliło termin wypłaty dywidendy na dzień 25 maja 2020 r.


Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-06 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2020-05-06 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki