50,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
ULMA Construccion Polska SA (ULM)

Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za IV kwartały 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-03
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za IV kwartały 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Ulma Construccion Polska S.A. (Grupa Kapitałowa) za IV kwartał 2019 roku oraz za 4 kwartały 2019 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2018 roku].
Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za 4 kwartały 2019 roku:
• Łączne przychody skonsolidowane: 229 366 tyś zł [223 721 tyś zł],
• Przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 183 309 tyś zł [194 253 tyś zł],
• Przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”: 46 057 tyś zł [29 468 tyś zł],
• EBITDA: 102 164 tyś zł [91 131 tyś zł],
• Zysk netto: 46 201 tyś zł [46 997 tyś zł],
• Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki): 58 970 tyś zł [69 694 tyś zł].
Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2019 roku:
• Łączne przychody skonsolidowane: 65 068 tyś zł [58 851 tyś zł],
• Przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 57 237 tyś zł [51 284 tyś zł],
• Przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”: 7 831 tyś zł [7 567 tyś zł],
• EBITDA: 31 523 tyś zł [24 233 tyś zł],
• Łączny zysk netto: 16 282 tyś zł [12 725 tyś zł].

Rok 2019 charakteryzował się istotnym spadkiem podaży nowych kontraktów budowlanych w sektorze inżynieryjnym w Polsce. Zjawisko to wpłynęło negatywnie na kondycję najbardziej istotnego dla Emitenta segmentu „budowy mostów i wiaduktów”. Z drugiej zaś strony, kontynuowana w 2019 roku dobra kondycja segmentu kubaturowego w Polsce, który de facto odnotował przyrosty w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku, nie była w stanie pokryć luki pochodzącej w segmentu „budowy mostów i wiaduktów”. W rezultacie, w analizowanym okresie 2019 roku Emitent odnotował spadek przychodów ze sprzedaży z podstawowego segmentu swojej działalności jakim jest „obsługa budów”.

Konsekwentna realizacja polityki handlowej przez Emitenta, w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych” w Polsce oraz na rynkach eksportowych, pozwoliła z nawiązką pokryć lukę pochodzącą z segmentu „obsługi budów”. Dzięki temu Grupa Kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. odnotowała przyrost wyników finansowych na poziomie EBITDA w stosunku do poziomów odnotowanych w analogicznym okresie 2018 roku.

Zarząd Grupy Kapitałowej informuje, że ww. wyniki wstępne zgodne są z ogólnymi celami przyjętymi w Grupie Kapitałowej na rok 2019, które zakładały m. in. wzmocnienie działań handlowych na wszystkich rynka działalności Grupy Kapitałowej, aby sprostać odnotowanemu rosnącemu popytowi rynkowemu.
Emitent zastrzega, że powyższe wstępne wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2019 rok, którego publikację zaplanowano na 24 marca 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-03 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2020-02-03 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.