REKLAMA

ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za III kwartały 2019 r.

2019-10-14 16:10
publikacja
2019-10-14 16:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-14
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za III kwartały 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Ulma Construccion Polska S.A. (Grupa Kapitałowa) za III kwartały 2019 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2018 roku].

Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za III kwartały 2019 roku:
-Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 164 298 tyś zł [164 870 tyś zł],
w tym:
Przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 126 072 tyś zł [142 969 tyś zł],
Przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”: 38 226 tyś zł [21 901 tyś zł],
-Skonsolidowany EBITDA: 70 641 tyś zł [66 898 tyś zł],
-Skonsolidowany zysk netto: 29 919 tyś zł [34 272 tyś zł],
-Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki): 63 850 tyś zł [58 053 tyś zł].

Zarząd Grupy Kapitałowej jednocześnie informuje, że III kwartał 2019 roku charakteryzował się kontynuacją trendów sprzedażowych zarysowanych w okresach poprzednich wskazujących z jednej strony na spadek przychodów ze sprzedaży z podstawowego segmentu działalności Grupy Kapitałowej jakim jest „obsługa budów” oraz dynamicznym wzrostem przychodów ze sprzedaży w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych” w ślad za utrzymującym się popytem ze strony tej części rynku. Pozwoliło to na odrobienie spadku przychodów ze sprzedaży w zakresie segmentu „obsługi budów” oraz na pokrycie luki EBITDA z tym związanej, w stosunku do poziomów odnotowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Emitent zastrzega, że powyższe wstępne wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartały 2019 roku, którego publikację zaplanowano na dzień 15 listopada 2019 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-14 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2019-10-14 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki