REKLAMA

ULC: Nowa strategia dla lotnictwa powinna uwzględniać kwestie kadr czy środowiska

2019-09-03 18:55
publikacja
2019-09-03 18:55
fot. Malwina Wrotniak / Bankier.pl

Przyszła rządowa strategia dla lotnictwa cywilnego powinna uwzględniać m.in. kwestie szkolenia kadr czy kwestie środowiskowe, mogące hamować rozwój branży - mówił we wtorek na Forum Ekonomicznym w Krynicy prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson.

P.o. prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski podkreślił, że warunkiem dla realizacji przyszłej strategii jest zabezpieczenie rozwoju polskiej przestrzeni powietrznej w zgodzie z europejskimi standardami i regulacjami.

Opracowanie do 2020 r. dokumentu dot. rządowej polityki rozwoju sieci lotnisk z uwzględnieniem Centralnego Portu Komunikacyjnego w połowie czerwca br. zapowiedział wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild.

Ostatni rządowy dokument dotyczący tego obszaru, Program rozwoju sieci lotnisk i urządzeń naziemnych, został przyjęty uchwałą Rady Ministrów w maju 2007 r.

Jak akcentował prezes ULC na panelu Forum poświęconym nowej strategii, choć dokument ten powinien uwzględniać planowaną budowę Centralnego Portu Komunikcyjnego, interesy portów regionalnych i narodowego przewoźnika i rolę PAŻP – lotnictwo należy traktować jako system.

W tym kontekście wskazał, że kolejne obszary do zapisania do strategii to m.in. kwestia małego lotnictwa oraz powiązanego z nim kształcenia kadr. Zasygnalizował, że wobec spodziewanego wzrostu zapotrzebowania na pracowników branży, potrzebne może okazać się przedefiniowanie szkolnictwa lotniczego; dotyczy to zarówno pilotów, jak i kontrolerów ruchu czy pracowników obsługi technicznej.

„Co do samych pilotów, oni zaczynają wszyscy w małym lotnictwie. Musimy zastanowić się, co zrobić, żeby jak najefektywniej szkolić młodych ludzi, ale także promować lotnictwo jako takie. To może nie jest to lotnictwo na pierwszym planie, ale to lotnictwo jest bardzo ważne” - zaznaczył Samson.

Zdaniem prezesa ULC strategia powinna uwzględniać też kwestie środowiskowe. Rządowy dokument - opisujący i bilansujący relacje branży lotniczej i środowiska – w jego opinii zapobiegnie nadmiernemu ograniczeniu możliwości rozwojowych branży wobec wyzwań płynących z tej strony.

„Kolejny element, to nowy segment, który nam się buduje w lotnictwie: drony. On dzisiaj jeszcze nie jest bardzo widoczny, ale z naszych analiz wynika, że dynamika rozwoju dronów jest ogromna. W związku z tym musimy przygotować się prawnie, infrastrukturalnie, aby te drony współistniały z dużym lotnictwem” - podkreślił Samson.

Prezes ULC uważa też, że strategia powinna określać rolę państwa w rozwoju lotnictwa cywilnego: wskazywać obszary, które państwo nadzoruje lub koordynuje, a które być może powinny podlegać zasadom wolnego rynku, przy zmniejszonej ingerencji państwa.

„Uważamy, że ten dokument powinien być bardzo całościowy i szeroki. Powinien wykazywać relacje i synergie między wszystkimi obszarami, aby na końcu projekt CPK, rozwój LOT i rozwój PAŻP, w najmniejszych szczegółach były zaplanowane, żebyśmy też byli w stanie wyprodukować zasoby: ludzi i technologie” - ocenił Samson.

Występujący na tym samym panelu p.o. prezesa PAŻP zapewnił, że Agencja aktywnie działa na arenie europejskiej przy wypracowywaniu i implementacji rozwiązań dot. przyszłości architektury europejskiej przestrzeni powietrznej. Zaznaczył m.in., że od dwóch lat PAŻP podejmuje działania na rzecz odciążenia najbardziej zatłoczonych rejonów przestrzeni powietrznej w Europie.

Janiszewski zastrzegł, że pracując nad strategią, należy uwzględniać kierunki rozwoju nakreślone przez kluczowe porozumienia międzynarodowe w tym zakresie, m.in. podpisaną w ub. roku w PAŻP i Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) pierwszą edycję Strategii Rozwoju Przestrzeni Powietrznej dla Polski (Airspace Strategy for Poland).

W tym kontekście szef PAŻP przypomniał też o dokumencie Airspace Architecture Study (AAS): przewiduje one utworzenie Jednolitego Europejskiego Systemu Przestrzeni Powietrznej (Single European Airspace System – SEAS) poprzez m.in. ewolucję architektury europejskiej przestrzeni przy wykorzystaniu technologii - w celu uniezależnienia służb od infrastruktury lokalnej.

Kontekstem dyskusji o nowej strategii dla branży w Krynicy były dane i prognozy nt. wzrostu pasażerskiego ruchu lotniczego w Polsce. W ciągu ostatnich trzynastu lat wzrósł on czterokrotnie; w ciągu następnych piętnastu lat spodziewane jest jego podwojenie. W 2018 r. polskie lotniska odprawiły ponad 45 mln pasażerów; w 2035 r. prognozuje się, że będą to 94 mln zł.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ drag/

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Forum Ekonomiczne w Krynicy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki