Tyszka złożył wniosek do PIP o kontrolę w urzędach skarbowych

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15) poinformował, że złożył do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o kontrolę urzędów skarbowych w związku z licznymi sygnałami dotyczącymi zmuszania pracowników urzędów państwowych do organizowania prowokacji przeciwko drobnym przedsiębiorcom.

(fot. Jerzy Dudek / FORUM)

"Złożyłem wniosek do Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka o przeprowadzenie kompleksowej kontroli we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce pod kątem wyjaśnienia tego w jaki sposób przeprowadzane są prowokacje przeciwko polskim przedsiębiorcom" - powiedział Tyszka w środę na konferencji prasowej w Sejmie.

Jak dodał, wnosi o przeprowadzenie kontroli z powodu napływających do jego biura poselskiego informacji oraz dokumentów pochodzących od urzędników zatrudnionych w urzędach skarbowych na terenie całego kraju. "Pracownicy wskazują na liczne naruszenia prawa pracy między innymi w zakresie: naruszania dóbr osobistych pracowników i ponoszenia przez urzędników prowadzących czynności kontrolne ryzyka związanego z działalnością urzędów skarbowych i realizowania ustawowych obowiązków tych organów oraz stosowania przepisów o czasie pracy poprzez nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy" - mówił Tyszka.

Wicemarszałek podkreślił w piśmie, "że jedną z najczęściej występujących nieprawidłowości jest naruszenie dyspozycji art. 149 paragraf 1 Kodeksu pracy, poprzez ukrywanie faktu pracy w godzinach nadliczbowych, zarówno poprzez przekroczenia dobowej, jak i średniotygodniowej normy czasu pracy".

"Kolejnym zagadnieniem znanym zarówno z informacji przekazanej przez pracowników oraz znanym opinii publicznej z materiałów umieszczonych m.in. na portalu skarbowcy.pl jest zmuszanie pracowników do wydawania ich własnych, prywatnych pieniędzy na prowokacje organizowane w celu nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym na przedsiębiorców nierejestrujących transakcji przy użyciu kas fiskalnych oraz niewydających paragonów. Takie działanie narusza jedną z podstawowych zasad prawa pracy wynikającą z treści art.117 paragraf 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którą ryzyko działalności ponosi pracodawca i nie może w tym zakresie narażać pracowników na szkodę związaną z koniecznością uzyskania wymaganych efektów pracy" - czytamy we wniosku.

Tyszka dodał, "że informacje przekazane przez urzędników skarbowych prowadzą także do konkluzji, że sposób działania pracodawcy, polegający na zmuszaniu pracowników do nakładania jak największej liczby grzywien i uzależnienie od tego premii i nagród narusza dobra osobiste pracowników podlegające ochronie na mocy art 11 Kodeksu pracy".

"Urzędnicy rozpoczynając pracę nie byli uświadomieni, że poza normalnymi obowiązkami wynikającymi ze specyfiki ich stanowisk będą zobligowani przez przełożonych do notorycznego prowokowania przedsiębiorców do popełniania wykroczeń karno-skarbowych i nakładania grzywien w celu wyrobienia norm nakładanych na urzędy. Takie działanie jest skandaliczne i naraża pracowników tych instytucji na utratę dobrego imienia i negatywne postrzeganie tej działalności przez opinię publiczną" - zaznaczył wicemarszałek Sejmu.

Tyszka ocenił na konferencji, "że mamy do czynienia z sytuacją absolutnie skandaliczną, z łamaniem praw pracowniczych urzędników skarbowych w celu prześladowania w sposób systemowy polskich drobnych przedsiębiorców". "To jest nieakceptowalne, żeby państwo występowało przeciwko tym, którzy je utrzymują" - podkreślił.

"Oczekuję gruntownej kontroli państwowej Inspekcji Pracy w urzędach skarbowych i oczekuję natychmiastowej reakcji premiera Mateusza Morawieckiego i minister finansów Teresy Czerwińskiej" - dodał wicemarszałek Sejmu. (PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ mrr/

Źródło: PAP
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
12 14 karbinadel

Wbrew zapowiedziom, rząd PiS najbardziej tępi polskich prywatnych przedsiębiorców. Tylko zagraniczne korporacje i wielkie państwowe firmy są w stanie dotrzymać pola biurokratycznej hydrze (chociaż kosztuje je to coraz więcej)

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

  Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.